REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13044
Tytuł: Między godnością a zniewoleniem. Naukowa refleksja na temat dziecka w perspektywie historycznej w jubileuszu czterdziestolecia białostockiej szkoły historii wychowania
Inne tytuły: Between Dignity and Enslavement. Scientific Reflections on the Child From an Historical Perspective on the Fortieth Anniversary of the Białystok School of Education History
Autorzy: Kalisz, Łukasz
Słowa kluczowe: dziecko w historii
godność
zniewolenie
the child in history
dignity
enslavement
Data wydania: 2020
Data dodania: 13-kwi-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, T. 11 Nr 2 (2020), s. 283-290
Abstrakt: Artykuł przedstawia osiągnięcia Katedry Historii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku w jubileuszu 40-lecia istnienia. Autor zaprezentował najważniejsze osiągnięcia zespołu białostockich historyków wychowania, kierowanych przez profesor Elwirę Kryńską. Szczególnym obszarem badawczym opisanym w artykule są zagadnienia godności i zniewolenia dziecka w perspektywie historycznej. Artykuł ma także na celu zaprezentowanie głównych założeń Konferencji Naukowej Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem, która została zaplanowana na 24–25 maja 2021 r.
The article presents the achievements of the Department of Education History of the Faculty of Education Sciences at the University of Białystok on its 40th anniversary. The author presents the most important achievements of the team of Bialystok’s educational historians led by Professor Elwira Krynska. A special research area, described in the article, is the issue of the dignity and enslavement of the child in the historical perspective. The article also aims to present the main assumptions of the Scientific Conference The Child in History – between dignity and enslavement, which is planned for 24–25 May, 2021.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji
Nota biograficzna: Łukasz Kalisz – adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Stopień doktora nauk społecznych uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2018 r.). Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB (magister pedagogiki – 2007 r.) oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Białymstoku (magister teologii – 2013 r.). Zajmuje się badaniem historii oraz działalności wychowawczej Towarzystwa św. Franciszka Salezego pracującego z młodzieżą w oparciu o system prewencyjny ks. Jana Bosko.
E-mail: lukaszk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/13044
DOI: 10.18778/2450-4491.11.21
ISSN: 2450-4491
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8217-2954
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Kalisz_Miedzy_godnoscia_a_zniewoleniem.pdf404,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons