REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12975
Tytuł: Prawo do zryczałtowanego odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę majątkowych praw autorskich pracownika
Inne tytuły: The Right to Flat-Rate Compensation for an Employer’s Infringement of an Employee’s Economic Copyright
Autorzy: Kwiecień, Sebastian
Witoszko, Wioletta
Słowa kluczowe: economic copyrights
flat-rate compensation
intellectual property
majątkowe prawa autorskie
zryczałtowane odszkodowanie
własność intelektualna
Data wydania: 2022
Data dodania: 5-kwi-2022
Wydawca: Faculty of Law, University of Białystok; Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 27 nr 1, 2022, s. 227-242
Abstrakt: The issue of determining the amount of flat-rate compensation for an employer’s infringement of an employee’s copyright of their own work remains disputed, particularly in practice. It is a claim for payment of a sum of money corresponding to twice the remuneration that at the time of its investigation would have been due by way of consent to the use of the work by the rightholder. The article presents a problematic issue regarding the award of compensation to an employee who proves copyright infringement but who is not obliged to determine the type of damage or its extent, nor to prove the fault of the employer.
Afiliacja: Sebastian Kwiecień - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Wioletta Witoszko - Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Nota biograficzna: Sebastian Kwiecień – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, radca prawny.
Wioletta Witoszko – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, koordynator Centrum Praktyk Sądowych, mediator sądowy.
E-mail: Sebastian Kwiecień - seba@kul.pl
Wioletta Witoszko - witoszko@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12975
DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.14
ISSN: 1689–7404
e-ISSN: 2719–9452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4858-794X
0000-0002-4077-5703
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: © 2022 Sebastian Kwiecień, Wioletta Witoszko, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2022, Vol. 27 nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons