REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12966
Tytuł: Smak jako przykład niestandardowego przedmiotu ochrony w polskim prawie własności intelektualnej
Inne tytuły: Taste as an Example of a Non-Standard Subject of Protection in Polish Intellectual Property Law
Autorzy: Ślęzak, Piotr
Słowa kluczowe: flavour as a trademark
legal protection of the quality of taste
taste as a piece of work
taste as a trade secret
smak jako znak towarowy
ochrona prawna jakości smaku
smak jako utwór
smak jako tajemnica przedsiębiorstwa
Data wydania: 2022
Data dodania: 4-kwi-2022
Wydawca: Faculty of Law, University of Białystok; Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 27 nr 1, 2022, s. 75-93
Abstrakt: In this text, I put forward the thesis that the taste of a dish or food product may be protected under intellectual property law. As is known, intellectual property law protects the creations of human intellect. Culinary, perceived by recipients mainly through the prism of taste, is undoubtedly one of the many areas in which human ingenuity is manifested. Therefore it is not surprising that the protection covers various intangible goods related to the taste of dishes and culinary products, such as quality labels, trademarks, works and legally protected secrets; one can and should ask about the ‘saturation’ of culinary issues with intellectual property. This study is an attempt to indicate the legal institutions applicable to the protection of culinary arts. It is disputed whether taste can be considered an object of copyright protection (in a work). This is due to the difficulty in identifying the elements of creativity in cooking. These elements can be indicated in the taste as being a derivative of the composition of the ingredients of the dish, their proportions and the harmony between them. There is no doubt that taste can be protected under the Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed institutions, and as a sign of secrecy, be it by a cook or an entrepreneur employing a cook. On the other hand, the possibility of registering a taste as a trademark should be rejected.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski, Polska
Nota biograficzna: Piotr Ślęzak – profesor zwyczajny, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, radca prawny
E-mail: piotr.slezak@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12966
DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.05
ISSN: 1689–7404
e-ISSN: 2719–9452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4422-8261
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: © 2022 Piotr Ślęzak, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2022, Vol. 27 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_27_1_P_Slezak_Smak_jako_przyklad-niestandardowego_przedmiotu_ochrony.pdf218,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons