REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12576
Tytuł: Wyznanie a tożsamość narodowa w świetle antroponimii ełckich protestantów
Inne tytuły: Confession and National Identity in the Light of the Antroponymy of Protestants in Ełk
Das Bekenntnis und die nationale Identität im Lichte der Anthroponymie der Lycker Protestanten
Autorzy: Abramowicz, Zofia
Słowa kluczowe: antroponymy
Methodists
parish in Ełk
Masuria
first name and surname
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-lut-2022
Wydawca: Wydawnictwo Prymat; Muzeum Historyczne (Ełk)
Źródło: Protestanci na Mazurach. Historia i literatura. Studia, redakcja naukowa Jarosław Ławski, Dariusz Zuber, Kazimierz Bogusz, Białystok - Ełk 2017, s. 255-271
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;31
Studia Mazurskie;2
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia, kultura i piśmiennictwo protestantów na Mazurach od XVI do XXI wieku”, Ełk 22-23 czerwca 2016
Abstrakt: An analysis of the antroponymy of Protestants in Ełk is the starting point for research on the national consciousness of this population. The set of names and their phonetic and graphic forms confirm the fact that the decisive influence on the choice of the Christian name was confession. Protestants in Ełk chose names from the Germanic name repertory. The last name was, however, formed in the language used by the ethnic group: the population of German descent used a genetically German name, while the Masurians used a genetically Polish one. In the light of antroponymy, the confession (name) bound Masurians with the German culture, while the language (surname) – with the Polish one. Hence, there is a problem with determining the national identity of Masurians, who felt alien in both homelands, because they were neither accepted by Germans (because of their origin) nor by Poles (because of their religion).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ZOFIA ABRAMOWICZ, prof. dr hab., kierownik Katedry Językoznawstwa Historycznego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: historia języka rosyjskiego, językowa analiza tekstów dawnych, językoznawstwo wschodniosłowiańskie, onomastyka, zwłaszcza antroponimia i toponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Autorka m.in. książek: Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885–1985) (Białystok 1993), Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich (Białystok 2003) oraz Antroponimia Żydów białostockich (Białystok 2010).
URI: http://hdl.handle.net/11320/12576
ISBN: 978-83-86064-50-2
978-83-63838-19-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia, kultura i piśmiennictwo protestantów na Mazurach od XVI do XXI wieku”, 22-23 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Abramowicz_Wyznanie_a_tozsamosc_narodowa.pdf297,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)