REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12295
Tytuł: Klimat województwa podlaskiego w czasie globalnego ocieplenia
Autorzy: Górniak, Andrzej
Słowa kluczowe: klimat
województwo podlaskie
zmiany klimatyczne
ocieplenie
Data wydania: 2021
Data dodania: 3-gru-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: Aktualna książka jest kontynuacją opracowania sprzed dwóch dekad, z aktualizacją wyników monitoringu klimatu północno-wschodniej Polski w latach 1995-2019. Zawiera opis podstawowych parametrów i wskaźników, dokumentujących regionalne zróżnicowanie klimatu, warunków bioklimatycznych i tendencji ich zmian w czasie globalnego procesu ocieplania się atmosfery ziemskiej. Prezentuje prognozy zmian parametrów klimatu oraz ich mitygację.
Afiliacja: Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Autorem książki jest pochodzący z Zamojszczyzny profesor Andrzej Górniak. Studia geograficzne ukończył na UMCS w Lublinie, a stopień doktora nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa zdobył w obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od roku akademickiego 1989/1990 związany jest z Białymstokiem i obecnym Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, zdobywając kolejno stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora nauk biologicznych z zakresu hydrobiologii. Oprócz zagadnień biogeochemii węgla organicznego w wodach, interesuje się klimatologią. Od 2000 roku, pracując także na stanowisku profesora w IMGW-PIB, przygotował monografię klimatyczną województwa podlaskiego.
E-mail: hydra@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/12295
ISBN: 978-83-7431-694-1
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8502-9392
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WBiol)
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Gorniak_Klimat_wojewodztwa_podlaskiego.pdf69,56 MBAdobe PDFOtwórz
A_Gorniak_Klimat_wojewodztwa_podlaskiego_okladka.pdf5,91 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)