REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11781
Tytuł: Wstęp
Autorzy: Kisielewska, Alicja
Kostaszuk-Romanowska, Monika
Strawińska, Anetta B.
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze” pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Anetty B. Strawińskiej, Białystok 2016, s. 9-12
Konferencja: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze” Białystok, 4 – 5 listopada 2014 roku
Afiliacja: Alicja Kisielewska - Uniwersytet w Białymstoku
Monika Kostaszuk-Romanowska - Uniwersytet w Białymstoku
Anetta B. Strawińska - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Alicja Kisielewska - dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Wiedzy o Kulturze na Wydziale Filologicznym. Jest filmoznawczynią i medioznawczynią, prowadzi badania z zakresu kultury audiowizualnej, teorii telewizji, komunikacji kulturowej, antropologii kultury. Szczególnie interesuje ją semiotyka przekazów medialnych, zwłaszcza seriali telewizyjnych. Autorka książek: Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności (Kraków 2009), Film w twórczości Andrzeja Struga (Białystok 1998), ponad 60 artykułów naukowych, redaktorka książek zbiorowych, m.in. Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem (Białystok 2014).
Monika Kostaszuk-Romanowska - dr, adiunkt w Zakładzie Wiedzy o Kulturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Kulturoznawca, teatrolog, filolog. Interesuje się performatywnością i spektaklizacją w kulturze współczesnej, antropologią i teorią teatru. Współredagowała wraz z Anną Wieczorkiewicz Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu (Białystok 2009) i Spektakle zmysłów (Warszawa 2010). Ostatnie publikacje: Teatr jako „medium” oburzonych, [w:] Teatr wśród mediów, red. A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszek (Toruń 2015), Faketheatre, czyli teatralna lektura „zaginionej” powieści Brunona Schulza, [w:] Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, red. M. Wawrzak (Toruń 2016), Teatralny supermarket. Popkulturowe tropy we współczesnym teatrze polskim, [w:] Tropy literatury i kultury popularnej (II), red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska (Warszawa 2016).
Anetta B. Strawińska - dr, asystent w Zakładzie Historii Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: dzieje polszczyzny kresowej, język internetu (zwłaszcza internetowe wypowiedzi i działania na przykładzie polskich portali plotkarskich oraz blog jako środek autopromocji w komunikacji masowej), kicz w języku mediów, estetyka kampu, children studies oraz autoprezentacja w języku i kulturze. Wybrane publikacje: Glamour – magia czy mistyfikacja? Historia i definicja zjawiska w zarysie, [w:] Obszary polonistyki. Język – kultura – literatura, red. J. Pasterska, M. Kułakowska, A. Antas, K. Krzysztoń (Rzeszów 2014), Glamour – Magic or Manipulation? A Short History and Definition, [w:] „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, O języku miłości czarownej. Przypadek Angeliny Jolie i BradaPitta, [w:] Miłość czarowna. Antropologia miłości, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka (Wrocław 2015), Metamorfoza w stylu glamour. Podstawowe metody i sposoby kreowania kobiecości prezentowane przez autorów internetowych poradników modowych i lifestylowych, [w:] Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze, red. W. Jakimiuk-Sawczyńska (Białystok 2015), Mężczyzna w stylu glamour (na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowych), [w:] Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, red. L. Mariak, J. Rychter (Szczecin 2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/11781
ISBN: 978-83-7431-503-6
Typ Dokumentu: Other
Właściciel praw: © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Materiały konferencyjne (WSK)
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze”, 4 – 5 listopada 2014 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kisielewska_M_Kostaszuk_Romanowska_A_Strawinska_Wstep.pdf73,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)