REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11675
Tytuł: Strach, odpowiedzialność, nadzieja. Filozoficzno-społeczne aspekty globalnego ocieplenia
Autorzy: Krot, Michał
Lech, Ewa
Falkowski, Paweł
Polecki, Karol
Słowa kluczowe: globalne ocieplenie
strach
odpowiedzialność
nadzieja
filozofia
ekologia
Data wydania: 2021
Data dodania: 8-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: Globalne ocieplenie i związana z nim groźba katastrofy klimatyczno-ekologicznej, kładącej kres nie tylko cywilizacji, jaką znamy, ale możliwości przetrwania życia na Ziemi – to bez wątpienia problem arcyważny także dla filozofii. Ma nie tylko ogromny ciężar egzystencjalny i moralny. Obejmuje również pytania należące do wszystkich filozoficznych subdyscyplin, poczynając od pytań natury ontologicznej czy wprost metafizycznej (co o samym bycie – mechanizmach przyrody, rozumności lub nierozumności ewolucji – mówi możliwość unicestwienia lub samounicestwienia się jego najbardziej złożonej postaci?), epistemologicznej (co i w jaki sposób, z jaką dozą pewności możemy wiedzieć, diagnozować i przewidywać, na czym polega racjonalność twierdzeń przyjmowanych w naukach przyrodniczych odnośnie do globalnego ocieplenia?), historiozoficznej (w jaki sposób na ewolucję przyrody i ekosystem wpływała ludzka historia?), antropologicznej (jakiego rodzaju bytem jest człowiek, jakie jest jego miejsce w przyrodzie i jego faktyczny na nią wpływ?), kończąc na najbardziej szczegółowym poziomie refleksji natury społeczno-ekonomicznej i społeczno-politycznej (jak organizacja życia społecznego, ustrój gospodarczy i polityczny wpływają na stan przyrody i klimatu?). Zawarte w niniejszej publikacji eseje dotykają większości tych zagadnień. Z jednym bodaj znaczącym wyjątkiem: brakuje tu analizy i refleksji epistemologicznej. Autorzy przyjmują bowiem, że ustalenia i przewidywania współczesnych nauk przyrodniczych w sprawie ocieplania się klimatu i związanych z tym zagrożeń nie wymagają dalszych uzasadnień.
Afiliacja: Michał Krot - Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filozofii
Ewa Lech - Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Paweł Falkowski - Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filozofii
Karol Polecki - Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filozofii
E-mail: Michał Krot - krotmichal@gmail.com
Sponsorzy: Wydanie książki zostało sfinansowane ze środków Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/11675
ISBN: 978-83-7431-688-0
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (SzkDokt)
Książki/Rozdziały (WFiloz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Krot_E_Lech_P_Falkowski_K_Polecki_Strach_odpowiedzialnosc_nadzieja.pdf2,07 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons