REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11653
Tytuł: Wiedza o języku w kształceniu filologicznym
Redaktor(rzy): Rozumko, Agata
Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: kształcenie językowe
lingwodydaktyka
glottodydaktyka
wiedza o języku
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: W centrum zainteresowań współautorów publikacji znajduje się wiedza o języku w kształceniu języka ojczystego oraz języków obcych. Monografia została podzielona na trzy bloki tematyczne. Część pierwsza zawiera teksty koncentrujące się wokół wiedzy lingwistycznej w kształceniu filologicznym polonistów, glottodydaktyków i filologów klasycznych. Część druga dotyczy zagadnień szczegółowych w kształceniu filologicznych, takich jak koncepcje opisu kategorii gramatycznych rodzaju rzeczownika w nauczaniu szkolnym, wykorzystywanie pojęć metajęzykowych w nauce języka trzeciego czy nauczanie trybu łączącego na lektoracie z języka hiszpańskiego. Część trzecia poświęcona jest wiedzy o języku w warsztacie tłumacza.
Sponsorzy: Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/11653
ISBN: 978-83-7431-543-2
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wiedza_o_jezyku_w_ksztalceniu_filologicznym.pdf3,89 MBAdobe PDFOtwórz
Wiedza_o_jezyku_w_ksztalceniu_filologicznym_okladka.pdf10,33 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)