REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1154
Tytuł: Homonimia w funkcji impresywnej
Inne tytuły: Homonymy in the impressive function
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: homonimia
funkcja impresywna
homonymy
tytuły prasowe
impressive function
press headlines
Data wydania: 2011
Data dodania: 4-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 11, 2011, s. 29-40
Abstrakt: The article discusses different ways of using the phenomenon of homonymy to realize the impressive function as exemplified by the titles (mainly press headlines from a weekly magazine “Polityka” (Politics)) and advertisements. The impressive function, which involves affecting the recipient’s behavior, by evoking specific reactions such as attitudes or beliefs as well as persuading their recipients to undertake specific actions (e.g. reading the whole text, watching the film or buying a certain product), is realized through the use of homonymic forms of common and proper names, forms originating from various languages, forms of different lexemes as well as homophony resulting from various possibilities of segmentation. Impressiveness is frequently supported by the poetic function.
W artykule omówiono sposoby wykorzystania zjawiska homonimii do realizacji funkcji impresywnej na przykładzie tytułów (głównie prasowych z tygodnika „Polityka”) i reklam. Funkcja impresywna, polegająca na wpływaniu na zachowanie odbiorcy, wywołaniu u niego określonych reakcji w postaci postaw lub przekonań oraz nakłonieniu go do podjęcia pewnych działań (np. przeczytania całego tekstu, obejrzenia filmu, kupna danego produktu), jest realizowana poprzez wykorzystanie homonimiczności form nazwy pospolitej i własnej, form pochodzących z różnych języków i form różnych leksemów, a także homofonię wynikającą z różnych możliwości segmentacji. Impresywność często wspierana jest funkcją poetycką.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: e.awramiuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1154
DOI: 10.15290/baj.2011.11.02
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2011, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_11_Awramiuk.pdf119,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)