REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11503
Tytuł: Adaptacja spółgłosek w imionach chrześcijańskich Podlasian w XVI–XVII wieku
Inne tytuły: Adaptation of Consonants in the Names of Christian Inhabitants of Podlasie Region in the 16th–17th Centuries
Autorzy: Abramowicz, Zofia
Słowa kluczowe: anthroponymy
name
Christianity
adaptation
phonetics
consonantism
antroponimia
imię
chrześcijaństwo
adaptacja
fonetyka
konsonantyzm
Data wydania: 2021
Data dodania: 20-wrz-2021
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Język. Kultura. Historia. Seria V: Monastycyzm i mistycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian, red. Lilia Citko, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2021, s. 349-391
Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Język. Kultura. Historia", Białystok - Supraśl, 28-29 września 2020
Abstrakt: The article deals with the problem of adapting selected consonants: Greek β, φ, θ and their Latin equivalents in Christian names taken by Podlasie region Catholics and Orthodox from various sources. The research showed that the most changes took place during the adaptation of the Greek φ and θ. In Podlasie, the adaptation of these consonants depended on the source of the borrowing of the name, the period of the borrowing and the language in which the name was registered in the sources. In Latin first name was usually written in Latin form or Latinized. In texts written in Polish and Old Belarusian, the names are certified in forms adapted to the Polish or East Slavic languages and dialect. The analysis showed the free development of both the Catholic and the Orthodox name system. Christian names from the oldest two chronological layers were used by Catholics and Orthodox Christians in forms characteristic for these both confessions. The names of the third chronological layer were used depending on the confession: the names of Catholic saints were given in forms typical of Western Christianity, and the names of Orthodox saints were given in Orthodox or East Slavic forms. The presence of hybrid forms of names indicates that the cultures interacted and penetrated with each other.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ZOFIA ABRAMOWICZ – prof. em. dr hab., specjalizuje się w językoznawstwie wschodniosłowiańskim i onomastyce. Autorka monografii onomastycznych: Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (1985–1985), Białystok 1993; Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003; Antroponimia Żydów białostockich, Białystok 2010; Imiona biblijne w historycznej antroponimii Podlasia (XVI–XVII w.), Białystok 2019 oraz wielu artykułów z tego obszaru badań. Członek wielu organizacji naukowych, w tym m.in.: International Council of Onomastic Sciences (od 2000), Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN (2003–2006), Komitetu Redakcyjnego „Studiów Wschodniosłowiańskich”, Studiów Slawistycznych (od 1999), „Prac Językoznawczych” (od 2002). Z jej inicjatywy jest organizowana międzynarodowa konferencja naukowa nt. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, której pokłosiem była pierwsza monografia z tej serii, wydana pod jej redakcją w Białymstoku w 2003. Kolejne konferencje z tego cyklu, organizowane we współpracy z polonistami oraz katolickim i prawosławnym duchowieństwem, wciąż gromadziły wielu badaczy z różnych dziedzin i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców oraz historyków z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/11503
ISBN: 978-83-7657-406-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2804-151X
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Język. Kultura. Historia", 28-29 września 2020

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Abramowicz_Adaptacja_spolglosek_w_imionach_chrzescijanskich.pdf410,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)