REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1140
Tytuł: Idea i estetyka „Wacława” Juliusza Słowackiego. Geneza – Obraz świata – Interpretacje
Inne tytuły: Esthetics and ideology of the poem "Waclaw" by Juliusz Slowacki. Genesis – Presented world – Interpretations
Autorzy: Chmielewska, Emilia
Promotor(rzy): Ławski, Jarosław
Słowa kluczowe: Juliusz Słowacki
poemat Wacław
poem Waclaw
Trzy poematy
Three poems
historia literatury
history of literature
romantyzm
Romanticism
Data wydania: 1-kwi-2014
Data dodania: 2-lip-2014
Abstrakt: W rozprawie została omówiona estetyka i ideologia poematu "Wacław" autorstwa jednego z największych polskich poetów, Juliusza Słowackiego. Utwór ten został oceniony przez pierwszych recenzentów jako nieudany, jako świadectwo kryzysu twórczego poety, dlatego zaprzestano prowadzenia nad nim badań. Autorka rozprawy postanowiła jednak na nowo przyjrzeć się „Wacławowi", zbadać przyczyny jego powstania, powody, dla których został on źle oceniony oraz dokonać analizy, interpretacji i oceny dzieła. Główną tezę pracy stanowi przekonanie, iż „Wacław" jest świadectwem rozpoczynania się istotnej przemiany w Juliuszu Słowackim zarówno jako poecie, jak i człowieku, że jest zapisem nowej jakości estetyki i myśli wykraczającej poza ramy epoki.
In present doctoral dissertation, esthetics and ideology of the poem Waclaw by one of the greatest Polish poets Juliusz Slowacki have been discussed. The poem was discredited by first reviewers, considered as a crisis in poet’s creativity which explains discontinuation of research on the poem. Author of the thesis decided to reopen the study on Waclaw, investigate the reasons of its creation and causes of negative reviews as well as analyze and interpret the poem. The main assumption of the thesis is that Waclaw is the evidence of significant transformation in Juliusz Slowacki, both, as a poet and as a man; that it is a manifestation of new quality of esthetics and view which transgress the frames of the era.
Opis: Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1140
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chmielewska_Emilia_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
1,57 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.