REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1122
Tytuł: O pożytkach płynących z wiedzy o historii ortografii
Inne tytuły: On benefits deriving from the knowledge of the history of spelling
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: historia polskiej ortografii
history of Polish spelling
uzus
norma
Data wydania: 2007
Data dodania: 1-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo UwB
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 7, 2007, s. 47-54
Abstrakt: W artykule dowodzimy, że współczesne trudności ortograficzne wyrobionych użytkowników języka polskiego w dużej mierze dotyczą tych przepisów, które od lat były kwestiami dyskusyjnymi wśród językoznawców. Niezgodność zaleceń ortograficznych dotyczących zasady umownej i praktyki pisarskiej Polaków wynika ze zmienności zaleceń pisowniowych, ich niejednoznacznego formułowania lub stosowania zbyt trudnego aparatu pojęciowego, a wahania w zakresie pisowni najnowszych zapożyczeń są zjawiskiem przejściowym.
In this article we are proving that contemporary spelling difficulties experienced by disceming users of the Polish language regard, to a large extent, these rules which have been arousing controversies among linguists for years. The inaccuracy of spelling recommendations concerning the conventional principle and the writing practice of the Poles result from the changeability of spelling recommendations, their ambiguous formulation or application of too difficult cognitive apparatus, whereas fluctuations in the scope of recent borrowings' spelling are temporary.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1122
DOI: 10.15290/baj.2007.07.03
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2007, nr 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ s. 47-54.pdf111,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)