REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11074
Tytuł: Partycypacja mieszkańców województwa podlaskiego w zinstytucjonalizowanej kulturze w ujęciu subregionalnym
Inne tytuły: Participation of the inhabitants of the podlaskie voivodship in institutionalized culture in a sub-regional perspective
Autorzy: Kiszkiel, Łukasz
Słowa kluczowe: partycypacja kulturalna
kultura
układy kultury
cultural participation
culture
cultural systems
Data wydania: 2020
Data dodania: 10-cze-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Kultura w Polsce w XXI wieku: konteksty społeczne, kulturowe i medialne, red. Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Patrycja Goryń, Martyna Faustyna Zaniewska, Białystok 2020, s. 443-459
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”, Białystok 23 września 2019 r.
Abstrakt: W przeprowadzonych na terenie województwa podlaskiego badaniach oraz cyklicznych wskaźnikach gromadzonych przez GUS dotyczących kultury wspólnym mianownikiem jest układ instytucjonalny w rozumieniu A. Kłoskowskiej odnoszący się do aktywności interesariuszy w ramach instytucji takich jak: teatr, opera, filharmonia, operetka, opera, kino itp. Celem artykułu będzie prezentacja wybranych wyników dotyczących partycypacji mieszkańców województwa w kulturze zinstytucjonalizowanej przy uwzględnieniu różnic subregionalnych i czasowych.
During research conducted in the Podlaskie Voivodeship and cyclical indicators collected by the Central Statistical Office on culture, the common denominator is the institutional system in the understanding of A. refers to the activity of stakeholders within institutions such as: theater, opera, philharmonic, operetta, opera, cinema, etc. The article will present selected results regarding the participation of voivodeship residents in institutionalized culture, taking into account subregional and time differences.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/11074
ISBN: 978-83-7431-655-2
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0712-3260
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (ISoc)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”, 23 września 2019

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Kiszkiel_Partycypacja_mieszkancow_wojewodztwa_podlaskiego.pdf503,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)