REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11009
Tytuł: Czym bywa most Mirabeau – o śmierci (nie) w Paryżu
Inne tytuły: Whatever the Mirabeau Bridge Used to Be: About Death (Not) in Paris
Autorzy: Czyżak, Agnieszka
Słowa kluczowe: Paris
death
place
geography
space
location
Data wydania: 2020
Data dodania: 2-cze-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 17, 2020, s. 73-86
Abstrakt: This article presents the connections between geography and literature leaning on the material of texts written in the 20th century by authors from many different countries. Poems from the body of work by Guillaume Apollinaire, C´esar Valejo, Jorge Luis Borges, Natałka Biłocerkiweć, Antoni Pawlak and their common main theme “death in Paris” are treated as examples of unique and significant evidence of the human experience of space. The interpretations of those literary creations may help us to understand the processes of locating a single existence. This is understood as a path that leads to self-awareness.
Afiliacja: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Agnieszka Czyżak, dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Instytutu Filologii Polskiej. Współredaktorka tomów zbiorowych m.in. Powroty Iwaszkiewicza (1999), Wariacje na temat (2003), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek: Życiorysy polskie 1944–89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011), Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015) oraz Przestrzenie w tekście, w przestrzeni tekstów. Interpretacje (2018).
E-mail: agaczyz@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/11009
DOI: 10.15290/bsl.2020.17.05
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8918-5264
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0);
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2020, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_17_2020_A_Czyzak_Czym_bywa_most_Mirabeau.pdf128,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons