REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10995
Tytuł: Konstrukcja historii Ameryki według CormacaMcCarthy’ego. Krwawy południk, Trylogia Pogranicza i Droga jako epopeja heterogeniczna
Inne tytuły: The Construction of American History according to Cormac McCarthy. Blood Meridian, The Border Trilogy and The Road as a heterogeneous epic
Autorzy: Wildowicz, Joanna Katarzyna
Promotor(rzy): Kulesza, Dariusz
Słowa kluczowe: epopeja
historia
apokalipsa
CormacMcCarthy
epic
history
apocalypse
Data wydania: 10-cze-2021
Data dodania: 31-maj-2021
Abstrakt: Krwawy południk, Trylogia Pogranicza i Droga stanowią podstawę McCathy’owskiej amerykańskiej epopei heterogenicznej. Są to trzy samoistne dzieła opowiadające całość, jaką jest konstrukcja historii Stanów Zjednoczonych według autora Strażnika sadu. Odczytywanie trzech różnych powieści jako spójnego, epopeicznego monolitu pozwala odnaleźć sens dziejów Ameryki i zrozumieć wyjątkowość amerykańskiego eksperymentu z jego zaletami i skrzętnie ukrywanymi wadami. Konstrukcja historii Ameryki według CormacaMcCarthy`ego. „Krwawy południk”, „Trylogia Pogranicza” i „Droga” jako epopeja heterogenicznaskupia się wokół historii Ameryki, a raczej sposobu konstruowania jej przez autora Drogi. Tworzywem konstrukcji McCarthy`ego są amerykańskie opowieści apokaliptyczne i postapokaliptyczne, amerykańskie katastrofy, czyli wszystko to, co tworzy amerykańską mitologię. Historia Ameryki według autora Drogi skomponowana została z trzech części, trzech etapów. Otwiera ją relacja z założycielskiej katastrofy, apokalipsy na wstępie tworzenia nowego państwa, czyli Krwawy południk, historia podboju niepokornych mieszkańców zachodniego-południowego Pogranicza, wyznaczania granic, eksterminacji wrogów i związanej z tym moralnej autozagłady Amerykanów. Zamyka ją postapokaliptycznaDroga, powieść inwentaryzująca sposoby funkcjonowania świata, czyli Ameryki, po końcu świata, rozpisana na samobójczą rezygnację, degenerujące dostosowaniesię do rzeczywistości i sprzeciw wobec jej nieludzkich reguł.
Blood Meridian, The Border Trilogy and The Roadform the foundation of Cormac McCathy's American heterogeneous epic. These are three separate narratives that tell the whole structure of the history of the United States according to the author of The Orchard Keeper. Reading these different novels as a coherent, epic monolith allows us to find the meaning of American history and understand the uniqueness of American experiment with its advantages and disadvantages. The Construction of American History According to Cormac McCarthy. "Blood Meridian", "The Border Trilogy"and "The Road"as a heterogeneous epic focuses on the history of America, or rather the way it was constructed by Cormac McCarthy. The novels concentrate on American apocalyptic and post-apocalyptic tales, American catastrophes and American mythology. According to Cormac McCarthy, the history of the United States was composed of three parts, three stages. The first one, presented in Blood Meridian, opens with the account of the foundation catastrophe, which can be compared to the biblical apocalypse at the beginning of creating a new country. McCarthy reveals the facts of the conquest and the way the enemies - Indian tribes and Mexican people -were exterminated. The last part of McCarthy’s history is closed by the post-apocalyptic novel TheRoad, which records the world after its destruction. The narrative is intertwined with suicidal resignation, degenerating adaptation to reality and opposition to its inhuman rules.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
Opis: Praca została udostępniona 10 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony
URI: http://hdl.handle.net/11320/10995
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
JK_Wildowicz_Konstrukcja_historii_Ameryki_wedlug_Cormaca_McCarthyego.pdf
Dostęp ograniczony
1,75 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)