REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10829
Tytuł: Funkcje artystyczne nazw własnych w powieści Piwonia, niemowa, głosy Krzysztofa Giedroycia
Inne tytuły: Artistic functions of proper names in the Krzysztof Giedroyć’s novel Piwonia, niemowa, głosy
Autorzy: Sokólska, Urszula
Słowa kluczowe: Giedroyć
Piwonia (Peony)
proper name
Białystok
Białystok region
Piwonia
nazwa własna
Białostocczyzna
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-maj-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, red. nauk. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski, Białystok 2019, s. 553-564
Abstrakt: W artykule podjęto próbę opisu nazw własnych (antroponimicznych i toponimicznych) w powieści Piwonia, niemowa, głosy Krzysztofa Giedroycia. Zwrócono uwagę na ich strukturę, pochodzenie oraz funkcję stylistyczno-emocjonalną.
The article attempts to describe proper names (both anthroponymic and toponymic units) recorded in the Krzysztof Giedroyć’s novel Piwonia, niemowa, głosy (Peony, mute, voices). Attention is paid to their structure, origin and stylistic‑emotional function.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/10829
ISBN: 978-837431-573-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
U_Sokolska_Funkcje_artystyczne_nazw_wlasnych.pdf209,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.