REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10818
Tytuł: Między mędrca szkiełkiem i okiem a czuciem i wiarą. Rozważania o trzeciej kulturze
Inne tytuły: Between "sage’s glass and eye" and "feeling and faith". Some considerations of the third culture
Autorzy: Krzysztofek, Kazimierz
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-kwi-2021
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Przyszłość kultury: od diagnozy do prognozy, pod redakcją Alicji Kisielewskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Białystok 2017, s. 29-46
Konferencja: Konferencja naukowa "Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy", Białystok 7 marca 2014
Abstrakt: The article is an immediate attempt to answer some questions referring to relationships between science and humanities in the digital age. The key question is as follows: does our experience and practice in all of the orientations of human activities: expressive, lucid, cognitive, and instrumental to others manifesting themselves as a part or in some areas entirely in the digital environment create more chance for the integration of our knowledge. The point of the paper is to indicate, that this environment allows us to achieve this purpose, i.e. building a cohesive knowledge about individuals, societies and nature. This would enable us to overcome an old division on two cultures coined by Charles Percy Snow and set up an interface between them leading to the “third culture” as defined by John Brockman.
Nota biograficzna: Kazimierz Krzysztofek, profesor socjologii w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Postdoc w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad technologiami komunikacji, gościnny wykładowca w College of Liberal Arts, Pensylvania State University (1996). W latach 1995–2006 Członek Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”. Autor wielu publikacji i artykułów z dziedziny mediów, społeczeństwa informacyjnego, sieci społecznych, technologii cyfrowych. Tytuły wybranych publikacji: Komunikowanie Międzynarodowe: informacja, kultura, środki masowego przekazu, stosunki międzynarodowe (Warszawa 1993), Cywilizacja: dwie optyki (Warszawa 1991). Współautor z Markiem S. Szczepańskim podręcznika uniwersyteckiego: Zrozumieć rozwój: Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych (Katowice 2002) oraz współautor raportu dla United Nations Development Program Poland and the Global Information Society: Logging on (Warszawa 2002).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10818
ISBN: 978-83-7657-289-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja naukowa „Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy”, 7 marca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Krzysztofek_Miedzy_medrca_szkielkiem_i_okiem_a_czuciem_i_wiara.pdf142,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)