REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10816
Tytuł: Słowo od Redaktorów
Autorzy: Kisielewska, Alicja
Kostaszuk-Romanowska, Monika
Kisielewski, Andrzej
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-kwi-2021
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Przyszłość kultury: od diagnozy do prognozy, pod redakcją Alicji Kisielewskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Białystok 2017, s. 7-12
Konferencja: Konferencja naukowa "Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy", Białystok 7 marca 2014
Nota biograficzna: Alicja Kisielewska, dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami na Wydziale Filologicznym. Jest filmoznawczynią i medioznawczynią, prowadzi badania z zakresu kultury audiowizualnej, teorii telewizji, komunikacji kulturowej, antropologii kultury. Szczególnie interesuje ją semiotyka przekazów medialnych, zwłaszcza seriali telewizyjnych. Autorka książek: Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności (Kraków 2009), Film w twórczości Andrzeja Struga (Białystok 1998), ponad 60 artykułów naukowych, redaktorka książek zbiorowych, m.in. Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem (Białystok 2014), wspólnie z Andrzejem Kisielewskim Mity, legendy i historie Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część II (Białystok 2016), wspólnie z Moniką Kostaszuk-Romanowską i Anettą B. Strawińską Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016).
Monika Kostaszuk-Romanowska, dr, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Kulturoznawca, teatrolog, filolog. Interesuje się performatywnością w kulturze współczesnej, antropologią teatru, teorią teatru i współczesnym teatrem polskim. Współredagowała: wraz z Anną Wieczorkiewicz Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu (Białystok 2009) i Spektakle zmysłów (Warszawa 2010), wraz z Alicją Kisielewską i Anettą B. Strawińską Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016). Ostatnio opublikowała artykuły: Faketheatre, czyli teatralna lektura „zaginionej” powieści Brunona Schulza, w: Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, red. M. Wawrzak (Toruń 2016), Teatralny supermarket. Popkulturowe tropy we współczesnym teatrze polskim, w: Tropy literatury i kultury popularnej (II), red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska (Warszawa 2016), Jak się zostaje księżniczką, czyli o dziecięcej subkulturze blichtru, w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska (Białystok 2016).
Andrzej Kisielewski, dr hab., pracownik Zakładu Edukacji Wizualnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest historykiem sztuki zajmującym się sztuką XX i XXI wieku, a także współczesną kulturą wizualną, antropologią sztuki i teorią kultury współczesnej. Uprawiał krytykę artystyczną i eseistykę poświęconą sztuce współczesnej. Autor artykułów o sztuce współczesnej i nowoczesnej kulturze wizualnej. Autor książek: Karny (Białystok 1995), Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą (Białystok1999), Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności (Białystok 2011). Redaktor prac zbiorowych: Artystów gry z kulturą (Białystok 2009) i Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011–2014. Część I (Białystok 2015). Współredaktor książek: wraz Wojciechem J. Bursztą Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu (Poznań 2015), wraz z Alicją Kisielewską Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011–2014. Część II (Białystok 2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10816
ISBN: 978-83-7657-289-5
Typ Dokumentu: Other
Właściciel praw: Copyright by: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja naukowa „Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy”, 7 marca 2014
Materiały konferencyjne (WSK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kisielewska_M_Kostaszuk_Romanowska_A_Kisielewski_Slowo_od_redaktorow.pdf61,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)