REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Konferencja Naukowa "Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce". Zmiany w ogólnym prawie podatkowym, 30-31 maja 2016 : [15]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  ORDYNACJA PODATKOWA
  ZMIANY W OGÓLNYM PRAWIE PODATKOWYM


  Pod redakcją Rafała Dowgiera i Mariusza Popławskiego


  Białystok 2016
  ZOBACZ CAŁY TOM

  SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie

 2. Część I
  ZAGADNIENIA OGÓLNE

 3. ANNA DRYWA
  Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jako element budowania zaufania podatnika do państwa
 4. ALINA KLONOWSKA
  Konsolidacja administracji skarbowej w Polsce
 5. PRZEMYSŁAW KRAWCZYK
  Jednolity plik kontrolny jako forma udostępniania informacji podatkowych
 6. IRENEUSZ KRAWCZYK
  Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika jako szkoda związana z wydaniem wadliwej decyzji podatkowej
 7. PIORT PIETRASZ
  Modyfikacja zasad zastosowania środków komunikacji elektronicznej w projekcie nowej ordynacji podatkowej
 8. ZBIGNIEW OFIARSKI
  Zapłata podatku za pomocą „innego instrumentu płatniczego”
 9. KRZYSZTOF RADZIKOWSKI
  Dylematy kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego: relacja procedury podatkowej do procedury administracyjnej

 10. Część II
  ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

 11. GRZEGORZ DUDAR
  Prokurent jako pełnomocnik podatnika w świetle znowelizowanej Ordynacji podatkowej
 12. LEONARD ETEL
  Stwierdzanie nadpłaty po nowemu
 13. DARIUSZ GIBASIEWICZ
  Praktyczne problemy związane z odbiorem korespondencji przez profesjonalnych pełnomocników z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej
 14. MIROSŁAWA LASZUK
  Decyzja w postępowaniu w sprawach celnych – analiza zakresu zmian
 15. KAROL PIECH
  Postępowanie w sprawach celnych. Nowa procedura czy powrót do kodeksu postępowania administracyjnego?
 16. KRZYSZTOF TESZNER
  Wpływ reformy administracji skarbowej na podatkowe postępowanie wyjaśniające

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Wpływ reformy administracji skarbowej na podatkowe postępowanie wyjaśniająceTeszner, Krzysztof--
2016Postępowanie w sprawach celnych. Nowa procedura czy powrót do kodeksu postępowania administracyjnego?Piech, Karol--
2016Decyzja w postępowaniu w sprawach celnych – analiza zakresu zmianLaszuk, Mirosława--
2016Praktyczne problemy związane z odbiorem korespondencji przez profesjonalnych pełnomocników z użyciem elektronicznej skrzynki podawczejGibasiewicz, Dariusz--
2016Stwierdzanie nadpłaty po nowemuEtel, Leonard--
2016Prokurent jako pełnomocnik podatnika w świetle znowelizowanej Ordynacji podatkowejDudar, Grzegorz--
2016Dylematy kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego: relacja procedury podatkowej do procedury administracyjnejRadzikowski, Krzysztof--
2016Zapłata podatku za pomocą „innego instrumentu płatniczego”Ofiarski, Zbigniew--
2016Modyfikacja zasad zastosowania środków komunikacji elektronicznej w projekcie nowej ordynacji podatkowejPietrasz, Piotr--
2016Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika jako szkoda związana z wydaniem wadliwej decyzji podatkowejKrawczyk, Ireneusz--
2016Jednolity plik kontrolny jako forma udostępniania informacji podatkowychKrawczyk, Przemysław--
2016Konsolidacja administracji skarbowej w PolsceKlonowska, Alina--
2016Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jako element budowania zaufania podatnika do państwaDrywa, Anna--
2016WprowadzenieDowgier, Rafał; Popławski, Mariusz--
2016Ordynacja podatkowa. Zmiany w ogólnym prawie podatkowym--Dowgier, Rafał; Popławski, Mariusz
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 15 z 15