REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10498
Tytuł: Panel: „Miciński – horyzonty badań, postulaty edytorskie, pytania”. Białystok, 12 października 2018 roku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Inne tytuły: Panel Discussion “Miciński – Horizons of Research, Editorial Necessities, Questions”. Białystok, 12 October, 2018, The Łukasz Górnicki Library
Data wydania: 2019
Data dodania: 19-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 393-412
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Nota biograficzna: URSZULA M. PILCH – dr, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Język czterech żywiołów. Kreacje obrazów w liryce Juliusza Słowackiego (Kraków 2006) oraz Kto jestem? O podmiocie w poetyckim dwugłosie. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński (Kraków 2010). Współredaktorka tomu (z Anną Czabanowską-Wróbel) Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy (Kraków 2016). Wybrane nagrody i wyróżnienia: Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego III stopnia, Nagroda im. Marty i Konrada Górskich (2011), dwukrotna laureatka Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, laureatka stypendium z Funduszu im. Stanisława Estreichera.
MARCIN BAJKO – dr, adiunkt w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: pisarstwo Tadeusza Micińskiego w kontekście literatury romantycznej i młodopolskiej; twórczość Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, „czarny romantyzm”, Wschód i Zachód w literaturze modernizmu, mitologie, religie. Napisał doktorat o twórczości Tadeusza Micińskiego. Edytor jego polemicznego pisma Walka o Chrystusa (1911), wydanego po 100 latach (Białystok 2011). Autor monografii: Heroiczna Apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego (Białystok 2012), Słowacki i spadkobiercy. Studia i szkice (Białystok 2017). Kierownik grantu NPRH: „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka” (2015–2020).
JAROSŁAW ŁAWSKI – prof. dr hab., pracownik Uniwersytetu w Białymstoku; badacz wyobraźni poetyckiej, twórca i kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Kolegium Literaturoznawstwa UwB; dziekan Wydziału Filologicznego. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze polskiej, Oświecenie i Romantyzm, Młoda Polska, polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe, relacje literatury i geopolityki oraz twórczość Zygmunta Glogera i Czesława Miłosza. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych: „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor m.in. książek: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995) oraz Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Ostatnio wydał: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014), Śmierć wszystko zmiecie. Studia o czarnym romantyzmie (II) (Gdańsk 2019). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.
Opis: Wypowiedzi Autorów panelu nie były autoryzowane. Panel prowadzili: J. Ławski i M. Bajko.
Tekst opracowali: Urszula M. Pilch i Marcin Bajko Redakcja: Jarosław Ławski
URI: http://hdl.handle.net/11320/10498
ISBN: 978-83-65696-49-6
Typ Dokumentu: Other
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Panel_Micinski_horyzonty_badan_postulaty_edytorskie_pytania.pdf397,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)