REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10489
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKlewinowska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2021-03-18T11:47:49Z-
dc.date.available2021-03-18T11:47:49Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 379-390pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10489-
dc.description.abstractThe article is describing posthumous mentions of Tadeusz Miciński published in the Polish press in the connection around approaching 10. and 20. anniversary of the death. In the Polish magazines published texts which was praised the figure of Miciński and his artistic work praised. Reprinted chosen poems and thoughts of the author turned up at some magazines. The article is showing, how people remembered of Tadeusz Miciński and how critics looked on his artistic work since his death.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.subjectposthumous memoriespl
dc.subjectanniversarypl
dc.subjectpresspl
dc.titleLiterackie epitafia poświęcone Tadeuszowi Micińskiemu w dziesiątą i dwudziestą rocznicę śmiercipl
dc.title.alternativeLiterary Epitaphs to Tadeusz Miciński (on the Tenth and Twentieth Anniversary of Death)pl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteKATARZYNA KLEWINOWSKA – mgr, doktorantka w Zakładzie Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX Wieku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura Młodej Polski, pisarki młodopolskie. Autorka artykułów: Maryla Wolska jako twórczyni liryki kobiecej (2017), Julia Kisielewska – ciche wspomnienie zapomnianego głosu (2017), Podręczniki i reformy szkolnictwa w pracy pedagogicznej Julii Kisielewskiej (2018).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwapl
dc.description.referencesBujnicki T., Tadeusz Miciński, „Słowo” 1938, nr 332, s. 6.pl
dc.description.referencesBrzozowska S., Światopoglądy młodopolskie w teatralnym lustrze XXI. „Termopile polskie” Tadeusza Micińskiego i Jana Klaty, „Acta Universitatis Lodziensis” 2016, Folia Litteratia Polonica, nr 3(33).pl
dc.description.referencesCzytać Tadeusza Micińskiego. Studia, red. A. Czyż, M. Pliszka, S. Sobieraj, Siedlce 2016.pl
dc.description.referencesGutowski W., Tadeusza Micińskiego zmagania z prozą, w: Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia, red. A. Czyż, M. Pliszka, S. Sobieraj, Siedlce 2016.pl
dc.description.referencesHiż T., Przed 20 lat odeszli dwaj poeci, „Gazeta Polska” 1938, nr 315.pl
dc.description.referencesJankowski Cz., Wzloty niesokole, „Słowo” 1910, nr 249.pl
dc.description.referencesLorentowicz J., W dwudziestą rocznicę śmierci, „Echo Społeczne” 1937, nr 3.pl
dc.description.referencesJ. Ławski, Tadeusz Miciński – krytyk sztuki. Przypadek Anny Zawadzkiej, w: Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia, red. A. Czyż, M. Pliszka, S. Sobieraj, Siedlce 2016.pl
dc.description.referencesŁopalewski T., Poeta bożych mroków. (W 10 rocznicę śmierci Tadeusza Micińskiego), „Kurier Wileński” 1928, nr 75.pl
dc.description.referencesMiciński, „Literacki Kurier Wileński” 1927, nr 94.pl
dc.description.referencesMiciński J., Wspomnienie o Tadeuszu Micińskim, „Kurier Polski” 1928, nr 156, nr 159.pl
dc.description.referencesRabski W., Dąsy konkursowe, „Kurier Warszawski”, 1910, nr 150.pl
dc.description.referencesRzewuska E., O dramaturgii Tadeusza Micińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.pl
dc.description.referencesTroczyński K., Tadeusz Miciński. W dwudziestą rocznicę śmierci, „Dziennik Poznański” 1937, nr 87.pl
dc.description.referencesZawistowski W., Tadeusz Miciński na scenie polskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1925, nr 12.pl
dc.description.firstpage379pl
dc.description.lastpage390pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0003-0133-4638-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Klewinowska_Literackie_epitafia_poswiecone_Tadeuszowi_Micinskiemu.pdf321,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)