REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10486
Tytuł: Tadeusz Miciński w Internecie
Inne tytuły: Tadeusz Miciński on the Internet
Autorzy: Kurkiewicz, Marek
Słowa kluczowe: reception
Tadeusz Miciński
Internet
graphics
song lyrics
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-mar-2021
Wydawca: Temida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 363-378
Seria: Przełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41
Konferencja: Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018
Abstrakt: In the paper, the author considers how Tadeusz Miciński’s figure is presented on the Internet. According to him, Miciński on the Internet is primarily seen as a ‘mustread author.’ This is hardly surprising, considering the exceptional literary legacy of Miciński. In the age of visual information, an Internet user can also see a multitude of images related to Miciński. By choosing the ‚Images’ tab on the Google search page, one can immediately access a wide range of photos, pictures, and book covers. They are mostly his portraits, photos (including the famous photo with a lynx), but also scanned book pages with his poems. One can not only read but also listen to Miciński’s works on the Internet. The prevailing audio form in which his works reach the Internet audience is through the lyrics of musical pieces. For example, on the LP recorded by Marek Grechuta and the Anawa band in 1970, there is a song titled Twoja postać [Your figure]. Józef Czechowicz and Tadeusz Miciński are named as the authors of the song’s lyrics. Grechuta combined lines written by the two poets to create original lyrics. An interpretation of this song by Grzegorz Turnau was released in his 2006 album Historia pewnej podróży [The Story of a Certain Journey]. However, Miciński’s poems are mostly used by heavy metal performers.
Afiliacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Literaturoznawstwa
Nota biograficzna: MAREK KURKIEWICZ – dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zatrudniony w Pracowni Najnowszej Literatury Polskiej i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW; zainteresowania badawcze: literatura polska od epoki Młodej Polski po czasy współczesne, poetyka polskich tekstów rockowych; autor książek: W labiryntach konwencji. O prozie Tadeu sza Micińskiego (2004), Symbole, narracje, eschatologie. Szkice o literaturze przełomu XIX i XX wieku (2007), Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski (2013) oraz współredaktor tomów: Modernizm. Zapowiedzi – Krystalizacje – Kontynuacje (2009); Marian Hemar wczoraj i dziś (2012), Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989–2015 (2016), Tożsamość. Kultura. Nowoczesność (2017). Ponadto swoje artykuły i recenzje publikował na łamach „Ruchu Literackiego”, „Wieku XIX”, „LiteRacji”, „Tematu”, a także w licznych księgach zbiorowych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10486
ISBN: 978-83-65696-49-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3843-6152
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kurkiewicz_Tadeusz_Micinski_w_Internecie.pdf428,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)