REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10429
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorNguyen, Fryderyk-
dc.date.accessioned2021-03-17T12:22:24Z-
dc.date.available2021-03-17T12:22:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilch, Białystok 2019, s. 187-215pl
dc.identifier.isbn978-83-65696-49-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10429-
dc.description.abstractStanisław Ignacy Witkiewicz considered Tadeusz Miciński to be one of the most important Polish authors. Miciński’s literary output was also one of the key inspirations for the author of Szewcy, which was repeatedly emphasized in the previous research. The affinities between body of work of both authors were noted in the field of poetics as well as in the thematics, but convergent reflections on the psychology appearing in their works haven’t been described before. This kind of analysis focuses on works of prose, specifically the so-called “bags-novels” [powieści-worki], which apart from the main storyline contain also intellectual arguments. According to Witkacy, metaphysical insatiability is man’s basic desire. He describes it as a thirst caused by the separation of human’s personality from the world and people’s amazement at the mystery of existence. Metaphysical insatiability can only be satisfied by infinity. It results in the fact that man constantly strives to transgress himself, trying to find new ways to quench his thirst. Witkacy explains the meaning of this concept in Niemyte dusze by referring to the concept of the inferiority complex coined by Alfred Adler, but his considerations differ from the thoughts of the Austrian psychiatrist. That is why the term “complex of insatiability” was proposed in the study. Witkacy also quotes Miciński’s phrase “impetus to infinity” [rozpęd do nieskończoności], which probably refers to the original phrase “infinite impetus of love” [nieskończony rozpęd miłości] or “love for infinity” [umiłowanie nieskończoności]. Relation between of Miciński’s and Witkacy’s reflections on the psychology seems to be undeniable also due to the similarities in the method of describing the beforementioned “complex of insatiability”. This attribute provokes the artistic, philosophical and religious quests of the protagonists in their novels, and is often the reason for descending into madness. Miciński and Witkacy interpret the origins of this phenomenon in various ways, but they agree that it is a constitutive feature of humanity.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/Pogranicza: Studia Literackie;41-
dc.subjectmetaphysical insatiabilitypl
dc.subjectmadnesspl
dc.subjectinferiority complexpl
dc.subjectTadeusz Micińskipl
dc.subjectStanisław Ignacy Witkiewiczpl
dc.title„Rozpęd do nieskończoności” a „metafizyczne nienasycenie” – teoria psychiki według Tadeusza Micińskiego w recepcji Stanisława Ignacego Witkiewiczapl
dc.title.alternative“Momentum to Infinity” and “Metaphysical Insatiability” - Theory of the Psyche According to Tadeusz Miciński at the Reception of Stanisław Ignacy Witkiewiczpl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;-
dc.description.BiographicalnoteFRYDERYK NGUYEN – mgr, doktorant Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Gitarzysta i wokalista wrocławskiego rockowego zespołu Katedra. Autor artykułów: Franciszkańska „mistyka natury” w poezji Tadeusza Micińskiego (2017), Podniosła codzienność i codzienna podniosłość w tekstach piosenek z albumu zespołu Coma „Hipertrofia” (2017), Objaśnianie marzeń sennych według Stanisława Ignacego Witkiewicza (2018).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Filologicznypl
dc.description.referencesBłoński J., Doświadczenie dekadencji w powieściach S.I. Witkiewicza, w: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1972.pl
dc.description.referencesBłoński J., Od Stasia do Witkacego, Kraków 1997.pl
dc.description.referencesBłoński J., Witkacy. Sztukmistrz, filozof, estetyk, Kraków 2000.pl
dc.description.referencesBolecki W., Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni, Kraków 1996.pl
dc.description.referencesCzachowski K., Pod piórem, Kraków 1947.pl
dc.description.referencesDegler J., Słownik postaci rozpoznanych, w: S.I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, wstęp i oprac. A. Micińska, posł. J. Degler, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesFoltyn E., Foltyn R., Witkacowskie inspiracje twórczością Tadeusza Micińskiego, w: Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia? Materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupsk, 17–20 września 2014, red. J. Degler, Słupsk 2016.pl
dc.description.referencesFreud S., Kultura jako źródło cierpień, przekł. J. Prokopiuk, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesFreud S., Poza zasadą przyjemności, przekł. J. Prokopiuk, Warszawa 1975.pl
dc.description.referencesFreud S., Wstęp do psychoanalizy, przekł. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki, Kęty 2010.pl
dc.description.referencesGerould D.C., Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz, przekł. I. Sieradzki, Warszawa 1981.pl
dc.description.referencesGłowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Kraków 1997.pl
dc.description.referencesGutowski W., W poszukiwaniu życia nowego. Mit a światopogląd w twórczości Tadeusza Micińskiego, Poznań 1980.pl
dc.description.referencesHabrat B., Dziś tylko psychiatrzy zajmują się monadami. Od neurobiologii do socjobiologii u Witkacego, w: Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia? Materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupsk, 17–20 września 2014, red. J. Degler, Słupsk 2016.pl
dc.description.referencesHuysmans J.-K., Na wspak, przekł. J. Rogoziński, Kraków 2003.pl
dc.description.referencesJames W., Odmiany doświadczenia religijnego. Studium ludzkiej natury, przekł. J. Hempel, przekład uzupełnił, oprac. i przedmową opatrzył B. Baran, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesJung C.G., Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, przekł. R. Reszke, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesLück H.E., Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju, przekł. D. Szarkowicz, W. Zeidler, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesMalinowski B., Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, oprac. G. Kubica, Kraków 2002.pl
dc.description.referencesMicińska A., Wstęp, w: S.I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, wstęp i oprac. A. Micińska, posł. J. Degler, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesMiciński T., Król Duch – Jaźń. Poemat Juliusza Słowackiego, w: tegoż, Pisma rozproszone, t. 1: Eseje i publicystyka 1896–1908, oprac. i red. M. Bajko, W. Gutowski, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesMiciński T., Nietota. Księga tajemna Tatr, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesMiciński T., Poezje wybrane, wstęp i oprac. W. Gutowski, Kraków 1999.pl
dc.description.referencesMiciński T., Wita, Warszawa 1926.pl
dc.description.referencesMiciński T., Xiądz Faust, oprac., przypisy i posł. W. Gutowski, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesMiciński T., Życie Nowe, w: tegoż, Pisma rozproszone, t. 1: Eseje i publicystyka 1896–1908, red. M. Bajko i J. Ławski, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesNguyen F., Objaśnianie marzeń sennych według Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 3.pl
dc.description.referencesNiciński K., W poszukiwaniu nowego człowieka. Trzy projekty formacyjne w kulturze polskiej lat 1905–1930, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesPomian K., Powieść jako wypowiedź filozoficzna, w: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1972.pl
dc.description.referencesPowiernik Witkacego. Pisma rozproszone ks. Henryka Kazimierowicza, wybrał i wstępem opatrzył P. Pawlak, przypisy M. Łowejko, P. Pawlak, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesSchopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, przekł. J. Garewicz, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesStala M., Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994.pl
dc.description.referencesSzpakowska M., Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1976.pl
dc.description.referencesSztaba W., Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków 1982.pl
dc.description.referencesTynecki J., Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim, Łódź 1976.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, wstęp i oprac. A. Micińska, posł. J. Degler, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., Jedyne wyjście, oprac. A. Micińska, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., Listy do Heleny Czerwijowskiej, w: tegoż, Listy, t. 1, oprac. T. Pawlak, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., Narkotyki. Niemyte dusze, oprac. A. Micińska, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., Nienasycenie, oprac. J. Degler i L. Sokół, Warszawa 1996.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., Pożegnanie jesieni, wstęp i oprac. W. Bolecki, Wrocław 2014.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., Formalne wartości dzieł Micińskiego, w: tegoż, Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. J. Degler, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesWitkiewicz S.I., „Wniebowstąpienie” J.M. Rytarda, w: tegoż, Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. J. Degler, Warszawa 2015.pl
dc.description.firstpage187pl
dc.description.lastpage215pl
dc.identifier.citation2Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. nauk. M. Bajko, J. Ławski, U.M. Pilchpl
dc.conferenceKonferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, Białystok 11–12 października 2018pl
dc.identifier.orcid0000-0003-3444-3347-
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa „Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa. W 100. rocznicę śmierci 1918–2018”, 11–12 października 2018
Książki / Rozdziały (Temida2)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
F_Nguyen_Rozped_do_nieskonczoności_a_metafizyczne_nienasycenie.pdf517,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)