REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10096
Tytuł: Ubezpieczenia społeczne doktorantów szkół doktorskich
Inne tytuły: Social Insurance for Doctoral Students of Doctoral Schools
Autorzy: Ryś, Krystian
Słowa kluczowe: doctoral student
social insurance
doctoral schools
stipend
doktorant
ubezpieczenia społeczne
szkoły doktorskie
stypendium
Data wydania: 2020
Data dodania: 21-sty-2021
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 4, 2020, s. 125-135
Abstrakt: The reform of the doctoral student education system, resulting in a departure from conducting third degree studies in favour of doctoral schools, resulted in changes in the field of social security law. The status of a doctoral student receiving a doctoral scholarship has become independent grounds for compulsory retirement, disability and accident insurance. At the same time, it is the basis for voluntary sickness insurance. The author criticises the granting of doctoral students the right to acquire cover under this type of insurance. Their actual situation when receiving a doctoral scholarship is far different from the situation of other persons (grounds) covered by sickness insurance. The author also discusses the issue of coincidences of grounds for social insurance of doctoral students. The legislator categorised the collection of a doctoral scholarship in the group of absolute grounds for insurance. Unfortunately, it omitted in the regulation of Art. 9 sec. 1a of the Act on Social Insurance System a reference to the basis of the contributions on the received scholarship, which in extreme cases may lead to a significant extension of the doctoral student’s social insurance obligation.
Afiliacja: Uniwersytet Opolski, Polska
Nota biograficzna: Krystian Ryś – doktorant i asystent w Katedrze Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa medycznego; czynny uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych; członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego; aplikant adwokacki Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.
Krystian Ryś – PhD student and assistant in the Department of Private Law of the Institute of Legal Sciences of the University of Opole. Author of several publications on social security law, labor law and medical law. Active participant of national scientific conferences. Member of the Polish Social Insurance Association. Trainee advocate of the Częstochowa-Piotrków Bar Association.
E-mail: krys@uni.opole.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10096
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.04.09
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9635-0720
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl
Właściciel praw: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0);
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_4_K_Rys_Ubezpieczenia_spoleczne_doktorantow_szkol_doktorskich.pdf166,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons