REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10081
Tytuł: Поэтизация девственной природы и социалистическое строительство в производственном романе Леонида Леонова Соть
Inne tytuły: Poetyzacja dziewiczej przyrody i socjalistyczne budownictwo w powieści produkcyjnej Leonida Leonowa Nad rzeką Socią
Poetization of Pristine Nature and Socialist Construction in Leonid Leonov's novel On the River Socia
Autorzy: Zdanowicz, Iwona
Słowa kluczowe: природа
социалистическое строительство
Леонид Леонов
производственный роман
индустриализация
nature
socialist construction
Leonid Leonov
"production prose"
industrialization
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-sty-2021
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Estetyczne modele literatury rosyjskiej: estetyka i światopogląd / pod redakcją Weroniki Biegluk-Leś, Ewy Pańkowskiej, Agnieszki Baczewskiej-Murdzek, Białystok 2018, s. 73-95
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne modele literatury rosyjskiej II: Estetyka i światopogląd", Białystok 2-3 grudnia 2016 r.
Abstrakt: This article discusses Leonov`s concept of the attitude of a new (Soviet) man, industrializing his country, to the natural world. Leonov's work On the River Socia published in 1930, typical of "production prose", exposes the problem of conscious human interference in the laws of nature. A new type of hero is presented here – a "new man" who is completely subordinated to communist ideals, devotedly works for the party and uncritically considers Marxism and Leninism his own ideas. In his novel Leonov recognizes the negative effects of ill-considered and aggressive human actions, initiated by the highest authority, which begin to change the natural environment.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/10081
ISBN: 978-83-86064-63-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: ©Copyright by: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018;
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne modele literatury rosyjskiej II: Estetyka i światopogląd", 2-3 grudnia 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I_Zdanowicz_Poetizacia_devstvennoj_prirody.pdf373,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.