REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10049
Tytuł: Wyobraźnia prawna romantyka. Przypadek Dominika Magnuszewskiego
Inne tytuły: Legal imagination. The case of Dominik Magnuszewski
Autorzy: Dąbrowicz, Elżbieta
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Romantyzm uniwersytecki: kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku, pod redakcją Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula, Białystok 2019, s. 173-193
Konferencja: Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku", Białystok 16-17 października 2017
Abstrakt: The article investigates the role of the experience of university studies in the intellectual biography of Dominik Magnuszewski (1809–1845). As a student of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, he got politically involved and then interrupted his education in order to participate in the November Uprising. This contributed to the fact that Magnuszewski’s studies are usually viewed through the prism of his political activity while students are perceived as rebels against tyranny. What escapes attention, however, is the fact that studies aroused the young Magnuszewski intellectually, provided him with historical knowledge, equipped him with thought faculties for describing the historical process, and provided impulses for his imagination in literary works. The influence of university legal education is evident in his best-known work, Miss Urszula’s Revenge (1838), written in Galicia, where the writer took refuge after the fall of the November Uprising. The issue of interrupted work and cognitive activities is reflected in Magnuszewski’s memoir Tea, published shortly before the writer’s death in Lviv’s “Dziennik Mód Paryskich” (“Paris Fashion Diaries”). The sketch is filled with bitterness about the November Uprising resulting from a sense of loss of intellectual or creative potential, a tone which is hardly present in most of the narratives concerning the Uprising. Such an experience was shared by a large group of Polish students of that time, and proved to be a recurrent one in the nineteenth century and later.
Nota biograficzna: Elżbieta Dąbrowicz – dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku; zajmuje się historią literatury polskiej XIX i XX wieku w perspektywie życia publicznego (m.in. kwestie autorytetu, cenzury, tabuizacji), zróżnicowaniem regionalnym piśmiennictwa polskojęzycznego, epistolografią i biografistyką; autorka książek: Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997; Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800–1861, Białystok 2009; Cenzura na gruzach. Szkice o literackich świadectwach życia w PRL-u, Białystok 2017; Romantyzm ziemi przechodów. Próby terytorialnej historii literatury, Białystok 2019.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10049
ISBN: 978-83-7431-600-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku", 16-17 października 2017
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Dabrowicz_Wyobraznia_prawna_romantyka.pdf271,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.