REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10046
Tytuł: Obraz wileńskiej medycyny w pamiętnikach lekarzy – Józefa Franka i Stanisława Morawskiego
Inne tytuły: The representation of Vilnius medicine in the diaries of doctors – Józef Frank and Stanisław Morawski
Autorzy: Saniewska, Diana
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Romantyzm uniwersytecki: kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku, pod redakcją Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula, Białystok 2019, s. 105-121
Konferencja: Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku", Białystok 16-17 października 2017
Abstrakt: In the article, the author proposes to consider Vilnius medicine from the memoirs of doctors – Józef Frank and Stanisław Morawski – as a performance. Such an analogy is derived from the history of medicine itself; for instance, the teaching of anatomy was earlier thought of as a performance in the theatrum anatomicum. In modern medicine a clinic, or a hospital, becomes the centre of the stage, encircled by a medical department, university and finally the city. The professor and the patient are actors; the students of the medical faculty are front row audience – interactive, we can add; in further rows we will find students of other majors. A general wider audience is the city, in whose life the students (and the university in general) have participated throughout history. The on-stage performances, that is therapy, are directed by the professor running the clinic. In this perspective, medicine of the early nineteenth century, practiced and lectured in Vilnius, becomes a socio-scientific phenomenon.
Nota biograficzna: Diana Saniewska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku, autorka dysertacji Choroba i terapia. List romantyczny w perspektywie nauk o emocjach (2015). Na białostockim językoznawstwie przygotowuje drugą rozprawę doktorską, poświęconą językowi afatyków. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu konferencji poświęconych emocjom (2013–2019) oraz „Białostockich Spotkań Młodych Logopedów”, redaktorka tomów pokonferencyjnych (seria Emocje/Literatura).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10046
ISBN: 978-83-7431-600-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku", 16-17 października 2017
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Saniewska_Obraz_wilenskiej_medycyny_w_pamietnikach_lekarzy.pdf233,97 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.