REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10021
Tytuł: Panel: Pamięć o społeczności żydowskiej w przestrzeni regionalnej
Inne tytuły: Panel: The memory of the Jewish community in the regional space
Autorzy: Janicka, Anna
Tarnowska, Magdalena
Słowa kluczowe: discussion
Jews
Białystok
local awareness
memory
the Holocaust
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria 6, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku, redakcja naukowa Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka, Białystok 2018, s. 381-397
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;36
Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta "Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku", Białystok, 12–13 czerwca 2017
Abstrakt: This text is a record of a heated discussion devoted to the Białystok memory of its Jewish community. The panel was led by Prof. Anna Janicka and Dr Beata Tarnowska. The Białystok perspective was confronted here with the views of researchers from all over Poland, primarily from Krakow, Gdańsk and Warsaw. Two stances were clearly outlined: one pointed to the insufficient, in the opinion of the speakers, consciousness of contemporary inhabitants of Polish cities about their Jewish neighbours and predecessors, who were destroyed by the German Holocaust. The second one pointed to the enormous effort made in Poland to preserve this memory of Polish Jews. Representatives of both positions indicated that their adversaries refer to stereotypes
Afiliacja: Anna Janicka - Uniwersytet w Białymstoku
Magdalena Tarnowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: ANNA JANICKA – dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w Zakładzie Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, twórczość Gabrieli Zapolskiej. Redaktorka i współredaktorka wielu książek, w tym: (z K. Czajkowskim i Ł. Zabielskim) Kraszewski i nowożytność. Studia (Białystok 2015); edycji powieści Gabrieli Zapolskiej, Kwiat śmierci. Powieść kryminalna ze stosunków krakowskich w dwóch tomach (Białystok 2015) oraz (wraz z G. Kowalskim) pism Aliny Kowalczykowej, Wobec współczesności. Tematy poważne i mniej serio (Białystok 2016). Autorka monografii: Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki (Białystok 2013, wyd. 2: Białystok 2015). Ostatnio wydała monografię: Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża” (Białystok 2015). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kieruje grantem NPRH na badania pisma młodych pozytywistów warszawskich z kręgu „Przeglądu Tygodniowego” (1866–1876).
MAGDALENA TARNOWSKA – dr, kustosz. Od 2012 adiunkt w Instytucie Historii Sztuki WNHiS Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od 2016 zastępca dyrektora. Pracowała w: Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (1993–2008), Dział Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Kielcach (2011–2013). Uczestniczka międzynarodowego projektu Visual Constructs of Jerusalem, Hebrew University in Jerusalem. Beneficjentka grantów: The Hanadiv Charitable Foundation (2005), The Jewish Theological Seminary NYC (2000). Autorka haseł do: Słownik Artystów Polskich, T. X, red. U. Makowska, IS PAN, 2016, Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, Żydzi w Polsce. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001. Recenzentka czasopism: „Muzealnictwo”, „Studia Judaica”. Członkini stowarzyszeń (PTSŻ, SHS, PISnSŚ). Należy do jury Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich Fundacji Shalom. Zainteresowania naukowe: kultura i sztuka Żydów połowy XIX i XX wieku w kontekście sztuki polskiej i europejskiej, w tym sztuka Holocaustu, sztuka lat 1945–1956 w Polsce; ikonografia sztuki żydowskiej w kontekście tożsamości narodowej; podróże artystyczne do Palestyny, wizja Jerozolimy w sztuce; twórczość artystów w Warszawie w XIX wieku, w tym: Rafała Hadziewicza, Aleksandra Lessera. Opublikowała m.in.: M. Tarnowska, Artyści żydowscy w Warszawie 1939–1945 (Warszawa 2015); Archiwum Ringelbluma. Tom IV. Gela Seksztajn 1907–1943. Życie i twórczość, oprac. M. Tarnowska (Warszawa 2011).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10021
ISBN: 978-83-7657-207-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018;
Copyright by Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2018;
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta "Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku", 12–13 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Janicka_M_Tarnowska_Panel.pdf282,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)