REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10009
Tytuł: Szkolnictwo żydowskie w Białymstoku w okresie międzywojennym
Inne tytuły: Jewish schooling in Białystok in the interwar period
Autorzy: Krychniak, Ewa
Słowa kluczowe: Jews
education
war
school
Białystok
Poland
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria 6, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku, redakcja naukowa Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka, Białystok 2018, s. 155-176
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;36
Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta "Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku", Białystok, 12–13 czerwca 2017
Abstrakt: In independent Poland at the beginning of the 1920s, the development of education became one of the basic issues in the Jewish community. According to Polish legislation, children aged 7 to 13 had to attend school. Compulsory schooling could also take place by attending a private school, where the program was recognized by the authorities as meeting the statutory requirements. Cheder gave only elementary religious education and was for the poor, who had difficulty to collect enough money to pay for the melamed. Until the withdrawal of Germans after World War I from Białystok, children were taught German language, accounting, gymnastics, they had 3 hours of singing, and for 5 hours a week students of the Talmud-Torah studied Torah.The Polish language took over the place of German, when the Polish authorities entered the city. The Białystok Talmud-Torah was located at Piękna 11. In the interwar period, two Hebrew elementary schools existed in Białystok. Schools with Yiddish or Hebrew were purely private. Their development was influenced – primarily in the 1920s – by the development of political life and national consciousness of Jews in Poland. CISZO (Central Jewish School Organization) was the largest organization supporting kindergartens, general schools, junior high schools and children's homes with Yiddish as a language of instruction during the entire interwar period. It had a clearly defined ideological character, and it’s schools brought up students in the spirit of national Jewish culture and Zionism.
Nota biograficzna: EWA KRYCHNIAK – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 roku pracuje jako nauczyciel bibliotekarz, a od 2013 roku również jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce. Autorka m.in. artykułów: Kultura książki w regionie sokólskim (2003); Życie społeczno-kulturalne ludności żydowskiej w końcu XIX i na początku XX w. (2012) oraz Zagłada Żydów na Białostocczyźnie oraz wyniszczenie ich kultury i oświaty w okresie II wojny światowej. Powiat sokólski (2013). Jej pasją jest badanie kultury żydowskiej oraz praca z dziećmi w szkole. Autorka książki Oświata i kultura żydowska Białostocczyzny okresu międzywojennego i jej wyniszczenie podczas II wojny światowej (Sokółka 2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10009
ISBN: 978-83-7657-207-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018;
Copyright by Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2018;
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta "Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku", 12–13 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Krychniak_Szkolnictwo_zydowskie_w_Bialymstoku.pdf1,3 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.