REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10008
Tytuł: Nazwy terenowe świadectwem istnienia społeczności żydowskiej. Na przykładzie mikrotoponimii powiatu sokólskiego
Inne tytuły: Place names as an evidence of Jewish existence. Based on the microtoponymy of the Sokólski district
Autorzy: Filinowicz, Alina
Słowa kluczowe: microtoponymy
Sokólski district
Jews
Salomon Salit
Izaak’s Colony
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria 6, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku, redakcja naukowa Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka, Białystok 2018, s. 143-153
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;36
Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta "Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku", Białystok, 12–13 czerwca 2017
Abstrakt: The author of the article described the Sokólski district’s microtoponymy containing the ethnonym Jew in the word stem. The analysis of the meaning and word formation process was also conducted. The author focused on the form Kolonia Izaka – nowadays it is a field in Minkowce village but between 1849 and 1942 it was a Jewish rural colony called Izaak’s Colony, where 26 Jewish families from Odelsk had been settled. The still existing place names of Jewish origin are the evidence of their settlement in the Podlasie region.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ALINA FILINOWICZ – dr, pracownik w Zakładzie Kultury Białoruskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; językoznawczyni. Zainteresowania badawcze: gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Autorka szeregu artykułów, w tym: Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego (2015); Historyczne nazwy terenowe Sokólszczyzny (2015) oraz Litewski rdzeń „var-” w nazwach terenowych Sokólszczyzny (2016). Wydała książkę: Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі. ІІ курс (Białystok 2007).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10008
ISBN: 978-83-7657-207-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018;
Copyright by Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2018;
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta "Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku", 12–13 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Filinowicz_Nazwy_terenowe_swiadectwem_istnienia_spolecznosci_zydowskiej.pdf230,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.