REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Typ Dokumentu Other

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 120 do 139 z 1108 < Porzedni   Dalej >
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2006Carlo Romano, Interpretacje prawa podatkowego i zasady prawne wobec utworzenia europejskiego systemu interpretacji prawa podatkowego? (Advanced Tax Rulings and Principles of Law Towards a European Tax Rulings System? ), Wydawnictwo International Bureau of Fiscal Documentation, Holandia, Amsterdam 2002, s. 544Tyniewicki, Marcin--
2011Case lawDubowski, Tomasz--
2004Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools' response to future challenges, Floriana 2004, ss. 159Skreczko, Adam--
2009Cezary Kosikowski, Financial Law of the European Union, Temida 2, Białystok 2008, 228 pagesTyniewicki, Marcin--
2010Cezary Kosikowski, Prawo finansowe Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Temida 2, Białystok 2010, ss. 249Ruśkowski, Eugeniusz--
2014Cezary Kosikowski, Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego (The future of the European Union in the light its currency and financial regime), Publisher: Temida 2, Białystok 2013 (pp. 350)Ruśkowski, Eugeniusz--
2012Cezary Kosikowski, Исправление публичных финансов в Польше (причины, методология, направления и предложения), Издательство Фемида 2, 2011 г., 554 с.Bagan-Kurluta, Katarzyna--
1993Cezary Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok 1991, s. 262.Wyrobisz, Andrzej--
2006Charles W. Sanders, Jr, While in the Hands of the Enemy. Military Prisons of the Civil War, Louisiana State University Press, Baton Rouge, La 2005, ss. 390.Niewiński, Łukasz--
2003Chołost w Biełarusi 1941 - 1944. Dokumienty i materiały, Narodowe Archiwum Republiki Białorusi, Mińsk 2002, ss. 276Monkiewicz, Waldemar--
2010Cis van Vuure, Retracing the aurochs. History, morphology and ecology of an extinct wild ox, Sofia – Moscow 2005, s. 431, Pensoft Publishers, ISBN 954–642–235–5Piszczatowska, Marta--
2020City / non-city: A prefaceKamionowski, Jerzy; Karczewska, Anna Maria--
2017Commentary on the Judgement of the Court of Appeal in Krakow of 12 May 2015 (File No. I ACa 204/15)Kolada, Jan Leon--
2018Commentary on the Judgment of the Court of Appeal in Katowice of 11 September 2015, V Aca 109/15Drozdowska, Urszula--
2017Commentary on the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 29 June 2016, case C-486/14, Criminal proceedings against Piotr KossowskiSakowicz, Andrzej--
2018Commentary on the Judgment of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) of 29 November 2017 (Case No. IT-04-74-T)Redo, Sławomir--
2017Commentary on the Judgment of the Supreme Court of 14 December 2016 (Ref. No. III KK 152/16)Kulesza, Cezary--
2016Commentary on the Judgment of the Supreme Court of 18 March 2015 (Ref. No. II KK 318/14)Sakowicz, Andrzej--
2012Człowieczeństwo Boga. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w dniach 17-19.09.2012 rokuProniewski, Andrzej--
2016Ćwierćwiecze Komisji Lituanistycznej. Pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego (Warszawa 27-28 września 2016 r.)Łopatecki, Karol--