Obsługiwane formaty przez RUB

powrót do głównej pomocy

Zasady obsługi formatów
Poziomy wsparcia formatów
Co zrobić, jeśli nie ma na liście Twojego typu Formatu

 

Zasady obsługi formatów góra

(Zasady obsługa formatów witryny tutaj)

 

Poziomy wsparcia formatów góra
nazwa Rozszezrzenia Typ MIME Poziom wsparcia
Unknown application/octet-stream nieznane
Adobe PDF pdf application/pdf znane
XML xml text/xml znane
Text txt, asc text/plain znane
HTML htm, html text/html znane
CSS css text/css znane
Microsoft Word doc application/msword znane
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document znane
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint znane
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation znane
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel znane
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet znane
MARC application/marc znane
JPEG jpeg, jpg image/jpeg znane
GIF gif image/gif znane
image/png png image/png znane
TIFF tiff, tif image/tiff znane
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff znane
audio/basic au, snd audio/basic znane
WAV wav audio/x-wav znane
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg znane
RTF rtf text/richtext znane
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio znane
FMP3 fm application/x-filemaker znane
BMP bmp image/x-ms-bmp znane
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop znane
Postscript ps, eps, ai application/postscript znane
Video Quicktime mov, qt video/quicktime znane
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg znane
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project znane
Mathematica ma application/mathematica znane
LateX latex application/x-latex znane
TeX tex application/x-tex znane
TeX dvi dvi application/x-dvi znane
SGML sgm, sgml application/sgml znane
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 znane
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio znane
Photo CD pcd image/x-photo-cd znane
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text znane
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template znane
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web znane
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master znane
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics znane
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template znane
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation znane
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template znane
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet znane
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template znane
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart znane
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula znane
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database znane
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image znane
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension znane
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer znane
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template znane
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc znane
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template znane
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw znane
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template znane
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress znane
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template znane
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global znane
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math znane
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer znane
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global znane
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc znane
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw znane
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress znane
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed znane
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math znane
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart znane
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail znane
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 znane
MP3 mp3 audio/mp3 znane
EPUB epub application/epub+zip znane

 

Co zrobić, jeśli nie ma na liście Twojego typu Formatu góra

Proszę skontaktuj się z Administrator RUB jeśli masz pytania dotyczące określonego formatu.