REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016 : [31]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność

  pod redakcją
  Urszuli Sokólskiej
  Białystok 2017

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Słowo wstępne
 2. Magdalena Ancypo-Szeloch
  „Cały mój majątek: wianeczek i kosa”. Stereotyp wianka w pieśniach ludowych powiatu sokólskiego
 3. Maria Biolik
  Cechy fonetyczne gwary warmińskiej w „Kiermasach na Warmii” Walentego Barczewskiego
 4. Iwona Burkacka
  Słowotwórcze wykładniki kolokwializacji w Piaskowej Górze i Chmurdalii Joanny Bator
 5. Eliza Czerwińska
  Metaforyczny język analityków finansowych na przykładzie komentarzy giełdowych publikowanych w Internecie
 6. Hubert Duchnowski
  „Każdy słyszy to, co zdolny jest pojąć”, czyli o konwencjonalności i niekonwencjonalności wypowiedzi Leszka Millera
 7. Ewa Gorlewska
  Profile pojęcia ‘godność’ w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Józef Kość
  Sytuacja językowa Żydów w sądach miejskich XVI wieku
 9. Beata Kuryłowicz
  Idiostyl a metafora pojęciowa
 10. Tadeusz Lewaszkiewicz
  Neologizmy pisarzy w Gramatyce współczesnego języka polskiego (1938) Henryka Gaertnera
 11. Monika Łaszkiewicz
  Streszczenie, abstrakt, adnotacja i ich funkcja w tekście naukowym
 12. Katarzyna Malinowska
  „Blogaskowy fejm”, czyli o języku blogerów modowych
 13. Joanna Muszyńska
  Wyrażanie drwiny w idiolekcie Andrzeja Sapkowskiego (na podstawie Trylogii husyckiej)
 14. Marta Nowosad-Bakalarczyk
  Wyrażanie ilościowego aspektu istnienia świata w tekście urzędowym (na przykładzie Sprawozdania NIK)
 15. Daniel Podoliński
  Wykładniki zaimkowe kategorii neutrum w różnych odmianach języka francuskiego
 16. Kamila Potocka-Pirosz
  Wykorzystanie metodologii badań nad idiolektem przy opisie zaburzeń nazywania i fluencji słownej u osób z chorobą Alzheimera
 17. Aleksandra Potocka-Woźniak
  Różnorodność neologizmów w opowiadaniu Stanisława Lema pt. Kongres futurologiczny
 18. Artur Rejter
  Nazwa własna – gatunek – idiolekt
 19. Elżbieta Rudnicka-Fira
  Profesjolekt górniczy w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych (morfologiczne i syntaktyczne sposoby jego wzbogacania)
 20. Elżbieta Sękowska
  Leksykalno-słowotwórcze środki obrazowania w esejach o sztuce
 21. Mirosława Siuciak
  Język codzienności zapisany w średniopolskich księgach sądowych
 22. Ewa Sławkowa
  Styl indywidualny a tożsamość: twórczość literacka śląskich polonistów
 23. Monika Sobolewska
  Słownictwo z zakresu strzelectwa sportowego w polszczyźnie współczesnej – wybrane zagadnienia
 24. Urszula Sokólska
  Stanisława hrabiego Potockiego uwagi o stylu
 25. Sylwia Stokowska
  Wykładniki gatunkowe tekstu w książce kucharskiej Nowoczesna kuchnia domowa… pod red. Prof. Emila Wyrobka
 26. Anetta Bogusława Strawińska
  Historia i definicja terminu personal branding. Zarys problematyki
 27. Joanna Ścibek-Trypus
  Konstrukcje porównawcze – przegląd ujęć typologicznych
 28. Bogdan Walczak
  Relacja socjolekt–idiolekt na przykładzie języka Zagłoby
 29. Maria Wojtak
  Idiolektalne wymiary języka prasy
 30. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
  Słowa-klucze w dyskursie „dobrej zmiany”

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 31
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017Słowo wstępneSokólska, Urszula--
2017Słowa-klucze w dyskursie „dobrej zmiany”Zdunkiewicz‑Jedynak, Dorota--
2017Idiolektalne wymiary języka prasyWojtak, Maria--
2017Relacja socjolekt–idiolekt na przykładzie języka ZagłobyWalczak, Bogdan--
2017Konstrukcje porównawcze – przegląd ujęć typologicznychŚcibek‑Trypus, Joanna--
2017Historia i definicja terminu personal branding. Zarys problematykiStrawińska, Anetta Bogusława--
2017Wykładniki gatunkowe tekstu w książce kucharskiej Nowoczesna kuchnia domowa… pod red. Prof. Emila WyrobkaStokowska, Sylwia--
2017Stanisława hrabiego Potockiego uwagi o styluSokólska, Urszula--
2017Słownictwo z zakresu strzelectwa sportowego w polszczyźnie współczesnej – wybrane zagadnieniaSobolewska, Monika--
2017Styl indywidualny a tożsamość: twórczość literacka śląskich polonistówSławkowa, Ewa--
2017Język codzienności zapisany w średniopolskich księgach sądowychSiuciak, Mirosława--
2017Leksykalno‑słowotwórcze środki obrazowania w esejach o sztuceSękowska, Elżbieta--
2017Profesjolekt górniczy w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych (morfologiczne i syntaktyczne sposoby jego wzbogacania)Rudnicka‑Fira, Elżbieta--
2017Nazwa własna – gatunek – idiolektRejter, Artur--
2017Różnorodność neologizmów w opowiadaniu Stanisława Lema pt. Kongres futurologicznyPotocka‑Woźniak, Aleksandra--
2017Wykorzystanie metodologii badań nad idiolektem przy opisie zaburzeń nazywania i fluencji słownej u osób z chorobą AlzheimeraPotocka‑Pirosz, Kamila--
2017Wykładniki zaimkowe kategorii neutrum w różnych odmianach języka francuskiegoPodoliński, Daniel--
2017Wyrażanie ilościowego aspektu istnienia świata w tekście urzędowym (na przykładzie Sprawozdania NIK)Nowosad‑Bakalarczyk, Marta--
2017Wyrażanie drwiny w idiolekcie Andrzeja Sapkowskiego (na podstawie Trylogii husyckiej)Muszyńska, Joanna--
2017„Blogaskowy fejm”, czyli o języku blogerów modowychMalinowska, Katarzyna--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 31