REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Konferencja "Duchowość w przestrzeni Małych Miast", 9 listopada 2019 roku : [41]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Małe miasta: duchowość kanoniczna

  redakcja
  Mariusz Zemło

  Białystok 2020

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Wprowadzenie

 2. Symboliczno-doktrynalny wymiar duchowości

 3. Piotr Kochanek
  Pharus – symbol nadziei w duchowości wczesnochrześcijańskiej. Latarnia morska w wybranych pismach późno-antycznych i średniowiecznych autorów łacińskich
 4. Robert Suski
  Szczepienie historii. Wpisanie przez Orozjusza historii Rzymu w historię Zbawienia
 5. Magdalena Gąsowska
  Johanna Eleonora Petersen (von Merlau) i Anna Nitschmann oraz ich rola w kształtowaniu się w XVIIi XVIII-wiecznej niemieckiej religijności pietystycznej
 6. Ks. Adam Szot
  „O ducha franciszkańskiego...” – uwagi o promocji III Zakonu św. Franciszka z Asyżu w publikacjach i drukach okresu międzywojennego
 7. Mariola Kowalczyk
  Rytuały religijne – mowa obrazów

 8. Zmaterializowany wymiar duchowości

 9. Joanna Tomalska-Więcek
  Sanktuaria maryjne na Podlasiu
 10. Marta Wróbel
  Figury Jezusa Nazareńskiego Wykupionego na terenie Archidiecezji Białostockiej (Suraż, Dobrzyniewo Kościelne i Kalinówka Kościelna). Kontekst historyczny
 11. Marlena Brzozowska
  Krzyże i kapliczki przydrożne dekanatu szepietowskiego
 12. Sławomir Wnęk
  Geografia duchowości Galicji w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na przełomie XIX i XX w. Wybrane zagadnienia

 13. Duchowość w działaniu

 14. Eugeniusz Sakowicz
  Wielcy święci miast małych
 15. Robert Borkowski
  Bractwa i fundacje religijne w Głogowie Małopolskim od XVI do XVIII w.
 16. Iwona Kulesza-Woroniecka
  Kościół katolicki wobec dzieci opuszczonych i osieroconych
 17. Wiesław Wróbel
  Proboszczowie parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku do roku 1806
 18. Małgorzata Kutrzeba
  Spojrzenie na materialne i niematerialne przejawy duchowości w życiu codziennym ludności wsi okolic Błażowej na przestrzeni wieków
 19. Ks. Jan Czaja
  Religijność jako forma duchowości futomian
 20. Krystyna Leśniak-Moczuk
  Przemiany praktyk religijnych mieszkańców Podkarpacia na przełomie XX–XXI w.
 21. Małgorzata Dziekońska
  Życie religijne Polaków w walijskiej parafii w doświadczeniach polskiego misjonarza
 22. Karolina Radłowska
  Przemiany tożsamości religijnej Tatarów polskich

 23. Wobec przemijania

 24. Marek Rutkowski
  Formalizacja sfery duchowej w rangach uwieczniona – ceremonie pośmiertne cara Mikołaja I
 25. Hubert Lepionka
  Cmentarzyska ze stelami a praktyki pogrzebowe chłopów litewskich w okresie nowożytnym  Małe miasta: duchowość pozakanoniczna

  redakcja
  Mariusz Zemło

  Białystok 2020

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Wprowadzenie

 2. „Duchowość” w refleksji naukowej

 3. Janusz Mariański
  Nowa duchowość jako megatrend społeczno-kulturowy
 4. Tomasz Olchanowski
  Fenomen duchowości w ujęciu psychologii głębi
 5. Paweł Prüfer
  Metamorficzna duchowość biegacza długodystansowego. Refleksje socjologa i biegacza zaangażowanego

 6. Duchowość w wymiarze zindywidualizowanym

 7. Adam Sawicki
  Polska filozofia serca – troska o człowieka cierpiącego duchowo w koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego
 8. Anna Podlecka
  Religijna postawa Jana Dymitra Solikowskiego w świetle jego Pamiętnika
 9. Michał Zych, Roman Zych
  Działalność społeczna i posługa duszpasterska księdza podpułkownika Stanisława Żytkiewicza (1889–1956) kapelana I Brygady Legionów Polskich w dokumentach, pamiętnikach i korespondencji prywatnej
 10. Kazimierz Maciąg
  U źródeł duchowości Władysława Samka, „chłopa – inteligenta” z Borku Starego
 11. Ewa Nowak
  Rodzina Ulmów w literaturze
 12. Teresa Jabłońska, Mariusz Zemło
  „I to jest piękno Boga” – coś z duchowości artysty Edwarda Jurszewicza (1927–2004)
 13. Ewelina Szumska
  Duchowość w poezji Adama Ziemianina – tomik Modlitwy mojego wieku
 14. Jerzy Binkowski
  Czy duchowość jest niewidzialna?

 15. Duchowość w wymiarze zbiorowym

 16. Ewelina Sadanowicz
  Prawosławne praktyki religijne na Podlasiu w perspektywie antropologii postsekularnej
 17. o. Józef Węcławik SVD
  Życie i religijność wierszyńskich Polaków i pichtyńskich „Olędrów” na Wschodniej Syberii
 18. Walenty Kotula
  Duchowość mieszkańców małego miasta na przykładzie Głogowa Małopolskiego – wspomnienia z odległego dzieciństwa
 19. Wiesława Rybka
  Dawne obrzędy, zwyczaje i tradycje formą duchowości ludowej życia codziennego futomian
 20. Stanisław Kruczek
  Czy prace społeczne mieszkańców Futomy grają rolę w ich duchowości?
 21. Elżbieta Michalska
  O duchowości prowincji refleksje także poetyckiej natury
 22. Tadeusz Sakowicz
  Duchowość więźniów
 23. Katarzyna Makocka-Wojsiat
  O potrzebie Mistrza. Znaczenie duchowości w praktyce wychowawczej

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 41
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2020O potrzebie Mistrza. Znaczenie duchowości w praktyce wychowawczejMakocka-Wojsiat, Katarzyna--
2020Duchowość więźniówSakowicz, Tadeusz--
2020O duchowości prowincji refleksje także poetyckiej naturyMichalska, Elżbieta--
2020Czy prace społeczne mieszkańców Futomy grają rolę w ich duchowości?Kruczek, Stanisław--
2020Dawne obrzędy, zwyczaje i tradycje formą duchowości ludowej życia codziennego futomianRybka, Wiesława--
2020Duchowość mieszkańców małego miasta na przykładzie Głogowa Małopolskiego – wspomnienia z odległego dzieciństwaKotula, Walenty--
2020Życie i religijność wierszyńskich Polaków i pichtyńskich „Olędrów” na Wschodniej SyberiiWęcławik, Józef--
2020Prawosławne praktyki religijne na Podlasiu w perspektywie antropologii postsekularnejSadanowicz, Ewelina--
2020Czy duchowość jest niewidzialna?Binkowski, Jerzy--
2020Duchowość w poezji Adama Ziemianina – tomik "Modlitwy mojego wieku"Szumska, Ewelina--
2020„I to jest piękno Boga” – coś z duchowości artysty Edwarda Jurszewicza (1927–2004)Jabłońska, Teresa; Zemło, Mariusz--
2020Rodzina Ulmów w literaturzeNowak, Ewa--
2020U źródeł duchowości Władysława Samka, „chłopa – inteligenta” z Borku StaregoMaciąg, Kazimierz--
2020Działalność społeczna i posługa duszpasterska księdza podpułkownika Stanisława Żytkiewicza (1889–1956) kapelana I Brygady Legionów Polskich w dokumentach, pamiętnikach i korespondencji prywatnejZych, Michał; Zych, Roman--
2020Religijna postawa Jana Dymitra Solikowskiego w świetle jego "Pamiętnika"Podlecka, Anna--
2020Polska filozofia serca – troska o człowieka cierpiącego duchowo w koncepcji Kazimierza DąbrowskiegoSawicki, Adam--
2020Metamorficzna duchowość biegacza długodystansowego. Refleksje socjologa i biegacza zaangażowanegoPrüfer, Paweł--
2020Fenomen duchowości w ujęciu psychologii głębiOlchanowski, Tomasz--
2020Nowa duchowość jako megatrend społeczno-kulturowyMariański, Janusz--
2020WprowadzenieZemło, Mariusz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 41