REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r. : [28]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  POLITYKA I POLITYCY W PRASIE XX I XXI WIEKU: PRASA ORGANIZACJI POLITYCZNYCH

  Pod redakcją
  Małgorzaty Dajnowicz
  i Adama Miodowskiego

  Białystok 2019

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. WSTĘP

 2. ROZDZIAŁ I
  ROLA KOBIECEJ PRASY SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ I JEJ PUBLICYSTEK W AKTYWIZACJI KOBIET W XX WIEKU

 3. Ewa Maj
  „Ziemianka” – organ prasowy Zjednoczonego Koła Ziemianek 1908-1919
 4. Joanna Dufrat
  Prasa politycznych organizacji kobiecych w Polsce w latach 1917-1939
 5. Urszula Ćwik
  Podstawowe założenia Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Mody i Życia Praktycznego” (1946-1951)
 6. Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
  Treści propagandowe rozpowszechniane przez Społeczno-Obywatelską Ligę Kobiet/Ligę Kobiet na podstawie pisma „Poznajmy Prawdę” (1946-1952)
 7. Małgorzata Dajnowicz
  „Kobieta Dzisiejsza. Dwutygodnik Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet” jako platforma informacyjna o kierunkach prac organizacji (w początkowym okresie formowania struktur)
 8. Justyna Zajko-Czochańska
  Koła gospodyń wiejskich na łamach „Przyjaciółki” w początkach lat 60. XX wieku
 9. Waldemar Barszczewski
  Maria Koszutska – polityczka, komunistka, publicystka prasy partyjnej. Próba portretu psychologiczneg

 10. ROZDZIAŁ II
  STOŁECZNA I PROWINCJONALNA PRASA LEWICOWA PIERWSZEJ POŁOWY XX WIEKU

 11. Marta Sikorska-Kowalska
  „Ogniwo” 1902-1905. „Legalna ekspozytura” PPS
 12. Ewa Danowska
  Prasa socjalistyczna wydawana w Krakowie w latach 1900- 1914. Zarys problematyki
 13. Kamil Piskała
  Sensacja i polityka. „Głos Stolicy” – popularny dziennik socjalistyczny
 14. Grzegorz Zackiewicz
  Prasa Związku Syndykalistów Polskich w latach II wojny światowej

 15. ROZDZIAŁ III
  REGIONALNA I LOKALNA PRASA SPOŁECZNO-POLITYCZNO-INFORMACYJNA W XX WIEKU

 16. Przemysław Olstowski
  Prasa regionalna jako źródło do dziejów obozu władzy w Polsce w latach 1926-1939 na przykładzie województwa pomorskiego
 17. Piotr Cichoracki
  Polskojęzyczna prasa polityczno-informacyjna województwa poleskiego w latach 1921-1939. Warunki działalności
 18. Janusz Mierzwa
  Prasa organizacji kombatanckich w międzywojennym Krakowie
 19. Piotr Sławiński
  „Ziemia Sandomierska. Pismo Sandomierskiego Komitetu Obywatelskiego” z lat 1989-1991 jako przykład lokalnego czasopisma okresu przełomu

 20. ROZDZIAŁ IV
  PRASA SPOŁECZNO-POLITYCZNA DIASPORY POLSKIEJ W EUROPIE

 21. Witold Wojdyło
  Organ prasowy Towarzystwa Socjalistów Polskich w Berlinie „Gazeta Robotnicza” 1891-1893
 22. Adam Miodowski
  Prasa polskich ugrupowań politycznych w Rosji wobec koncepcji utworzenia Korpusów Polskich (marzec-listopad 1917 r.)
 23. Krzysztof Buchowski
  Czasopisma polskiej mniejszości narodowej w międzywojennej Republice Litewskiej
 24. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
  Tuba polskiego emigracyjnego rządu w Londynie – „Dziennik Polski” w latach 1940-1943

 25. ROZDZIAŁ V
  PRASA OFICJALNA I DRUGOOBIEGOWA W POLSCE LUDOWEJ

 26. Agnieszka Śliwa
  PZPR a prasa fachowa na przykładzie „Walczymy o Stal”
 27. Łukasz Jędrzejski
  „Sztandar Ludu” (1956-1970) – organ prasowy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie
 28. Anna Szwed-Walczak
  „Samoobrona Polska” – założenia i cele organu prasowego Komitetu Samoobrony Polskiej

 29. ROZDZIAŁ VI
  PRASA POLITYCZNA I URZĘDOWA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW XX I XXI

 30. Grzegorz Radomski
  Kształtowanie wizerunku politycznego. Przypadek prasy ruchu narodowego w Polsce po 1989 roku
 31. Agnieszka Warzyńska
  Przegląd publikacji Sławomira Sierakowskiego na łamach „Krytyki Politycznej” w latach 2002-2016
 32. Małgorzata Wrześniewska
  Polityka w prasie – analiza prasoznawcza czasopisma „Niedziela” za rok 2016
 33. Beata Goworko-Składanek
  Sprawozdawczość sejmowa na łamach urzędowej prasy specjalistycznej (na przestrzeni wieków)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 28
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017Sprawozdawczość sejmowa na łamach urzędowej prasy specjalistycznej (na przestrzeni wieków)Goworko-Składanek, Beata--
2017Polityka w prasie – analiza prasoznawcza czasopisma „Niedziela” za rok 2016Wrześniewska, Małgorzata--
2017Przegląd publikacji Sławomira Sierakowskiego na łamach „Krytyki Politycznej” w latach 2002-2016Warzyńska, Agnieszka--
2017Kształtowanie wizerunku politycznego. Przypadek prasy ruchu narodowego w Polsce po 1989 rokuRadomski, Grzegorz--
2017„Samoobrona Polska” – założenia i cele organu prasowego Komitetu Samoobrony PolskiejSzwed-Walczak, Anna--
2017„Sztandar Ludu” (1956-1970) – organ prasowy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w LublinieJędrzejski, Łukasz--
2017PZPR a prasa fachowa na przykładzie „Walczymy o Stal”Śliwa, Agnieszka--
2017Tuba polskiego emigracyjnego rządu w Londynie – „Dziennik Polski” w latach 1940-1943Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta--
2017Czasopisma polskiej mniejszości narodowej w międzywojennej Republice LitewskiejBuchowski, Krzysztof--
2017Prasa polskich ugrupowań politycznych w Rosji wobec koncepcji utworzenia Korpusów Polskich (marzec-listopad 1917 r.)Miodowski, Adam--
2017Organ prasowy Towarzystwa Socjalistów Polskich w Berlinie „Gazeta Robotnicza” 1891-1893Wojdyło, Witold--
2017„Ziemia Sandomierska. Pismo Sandomierskiego Komitetu Obywatelskiego” z lat 1989-1991 jako przykład lokalnego czasopisma okresu przełomuSławiński, Piotr--
2017Prasa organizacji kombatanckich w międzywojennym KrakowieMierzwa, Janusz--
2017Polskojęzyczna prasa polityczno-informacyjna województwa poleskiego w latach 1921-1939. Warunki działalnościCichoracki, Piotr--
2017Prasa regionalna jako źródło do dziejów obozu władzy w Polsce w latach 1926-1939 na przykładzie województwa pomorskiegoOlstowski, Przemysław--
2017Prasa Związku Syndykalistów Polskich w latach II wojny światowejZackiewicz, Grzegorz--
2017Sensacja i polityka. „Głos Stolicy” – popularny dziennik socjalistycznyPiskała, Kamil--
2017Prasa socjalistyczna wydawana w Krakowie w latach 1900- 1914. Zarys problematykiDanowska, Ewa--
2017„Ogniwo” 1902-1905. „Legalna ekspozytura” PPSSikorska-Kowalska, Marta--
2017Maria Koszutska – polityczka, komunistka, publicystka prasy partyjnej. Próba portretu psychologicznegBarszczewski, Waldemar--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 28