REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

VII Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce" Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, Augustów, 27-28 maja 2013 r. : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  ORDYNACJA PODATKOWA
  ROZSTRZYGNIĘCIA ORGANÓW PODATKOWYCH I SKARBOWYCH


  Pod redakcją Rafała Dowgiera


  Białystok 2014
  ZOBACZ CAŁY TOM

  SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie
 2. STANISŁAW BOGUCKI
  Decyzja zawierająca sankcję podatkową w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 3. JANUSZ BONARSKI
  Oszustwa podatkowe a rozstrzygnięcia organów podatkowych
 4. MARIUSZ CHARKIEWICZ, PAWEŁ DASZCZUK
  Rozstrzygnięcie podatkowe w trybie karnym skarbowym - rzeczywistość znana i nieznana
 5. BOGUSŁAW DAUTER
  Wpływ przedawnienia na rozstrzyganie w sprawach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydawania decyzji określających po upływie terminu przedawnienia
 6. ANNA DUMAS
  Wpływ orzeczeń prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rozstrzygnięcia organów podatkowych
 7. GRZEGORZ DUDAR
  Negatywne przesłanki wydania nowej decyzji po wznowieniu postępowania podatkowego – art. 245 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej
 8. DOMINIK GAJEWSKI
  Czy projekt dyrektywy CCCTB będzie miał wpływ na rozstrzyganie organów podatkowych?
 9. ANDRZEJ GORGOL
  Postanowienia kończące postępowanie odwoławcze w sprawach podatkowych
 10. EWA JANIK
  Skuteczność kontroli podatkowej jako warunek poprawności rozstrzygnięć w sprawach podatkowych
 11. IRENEUSZ KRAWCZYK
  Wadliwe rozstrzygnięcia administracyjne a ich skuteczność - teoria i praktyka
 12. PRZEMYSŁAW KRAWCZYK
  Kilka uwag na temat podstawy normatywnej wydania przez organ kontroli skarbowej decyzji o odpowiedzialności osób trzecich oraz decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego
 13. ROBERT KUBAL, TOMASZ NOWAK
  Postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty w świetle uchwały NSA z dnia 3 grudnia 2012 r. (I FPS 1/12)
 14. MIROSŁAWA LASZUK
  Wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11, C-217/11 na rozstrzygnięcia w sprawach gier hazardowych
 15. ANDRZEJ MELEZINI
  Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć organów skarbowych w kwestii stwierdzenia wadliwości lub nierzetelności ksiąg podatkowych
 16. ADAM NITA
  Przedawnienie powinności podatnika – zagadnienia dyskusyjne
 17. PIOTR PIETRASZ, JUSTYNA SIEMIENIAKO
  Znaczenie oświadczeń podatnika w rozstrzyganiu spraw podatkowych
 18. JACEK SKONIECZNY
  Przesłanki wydania decyzji o odpowiedzialności za firmanctwo
 19. MACIEJ ŚLIFIRCZYK
  Zaliczenie nadpłaty i zwrotu podatku jako przedmiot rozstrzygnięć organów podatkowych
 20. KRZYSZTOF TESZNER
  Postanowienia w podatkowym postępowaniu odwoławczym – wybrane problemy
 21. DARIUSZ ZALEWSKI
  Zaskarżanie wyników kontroli w orzecznictwie sądów administracyjnych

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 22 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014WprowadzenieDowgier, Rafał--
2014Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych--Dowgier, Rafał
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 22 z 22