REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017 : [17]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną

  pod redakcją
  Lilii Citko
  Białystok 2018

  ZOBACZ CAŁY TOM

  SPIS TREŚCI

 1. SŁOWO WSTĘPNE
 2. LESZEK BEDNARCZUK
  Z południowo-wschodniej peryferii polszczyzny
 3. ELŻBIETA BOGDANOWICZ
  Podlaskie nazwiska jako nośnik regionalnego dziedzictwa kulturowego
 4. LILIA CITKO
  Starobiałoruski Tristan jako źródło do historii leksyki.Wybrane zagadnienia z zakresu zapożyczeń
 5. МАРИНА ДОРОФЕЕНКО
  Виконимия белорусско‑польского приграничья: номинативный аспект
 6. JOANNA GETKA
  Białoruski i ukraiński wariant prostej mowy XVIII wieku czy białoruska i ukraińska prosta mowa XVIII wieku? (na materiale ruskojęzycznych teologii moralnych z Supraśla, Uniowa i Poczajowa)
 7. KATARZYNA GRABOWSKA
  Sposoby realizacji „u” niezgłoskotwórczego w piśmiennictwie starobiałoruskim (na przykładzie wybranych latopisów białorusko-litewskich)
 8. IРЫНА ГАПОНЕНКА
  Беларускія прозвішчы з польскамоўнымі асновамі
 9. BEATA KURYŁOWICZ
  Cechy wschodniosłowiańskie w polskich źródłach rękopiśmiennych z Podlasia drugiej połowy XVI wieku. Przyczynek do dziejów kontaktów polsko-ruskich
 10. ВАЛЯНЦIНА МАРОЗ
  Мова Віцебскага летапісу – помніка беларускага пісьменства XVII–XVIIІ стст.
 11. IRENA MATUS
  Język nabożeństw, kleru i wyznawców obrządku wschodniego na terenie Białostocczyzny w XVIII i XIX wieku
 12. JUSTYNA MATUS
  К вопросу мотивации названий икон Богоматери в православии
 13. АННА МЕЗЕНКО
  Восточнославянские флористические названия улиц в сопоставительном аспекте
 14. ПЕТРА СТАНКОВСКА
  Замечания к общим элементам нескольких древнечешских, древнепольских, рутенских и церковнославянских текстов
 15. МАРЫНА СВIСТУНОВА
  Віды паланізмаў і іх адаптацыя ў старабеларускай мове (на прыкладзе Спісання супраць лютараў у складзе Супрасльскага зборніка канца XVI ст.)
 16. BOGDAN WALCZAK
  Ruszczyzna – drugi język Rzeczypospolitej


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną--Citko, Lilia
2018Ruszczyzna – drugi język RzeczypospolitejWalczak, Bogdan--
2018Віды паланізмаў і іх адаптацыя ў старабеларускай мове (на прыкладзе Спісання супраць лютараў у складзе Супрасльскага зборніка канца XVI ст.)Свістунова, Марына--
2018Замечания к общим элементам нескольких древнечешских, древнепольских, рутенских и церковнославянских текстовСтанковска, Петра--
2018Восточнославянские флористические названия улиц в сопоставительном аспектеМезенко, Анна--
2018К вопросу мотивации названий икон Богоматери в православииMatus, Justyna--
2018Język nabożeństw, kleru i wyznawców obrządku wschodniego na terenie Białostocczyzny w XVIII i XIX wiekuMatus, Irena--
2018Мова Віцебскага летапісу – помніка беларускага пісьменства XVII–XVIIІ стст.Мароз, Валянцiна--
2018Cechy wschodniosłowiańskie w polskich źródłach rękopiśmiennych z Podlasia drugiej połowy XVI wieku. Przyczynek do dziejów kontaktów polsko‑ruskichKuryłowicz, Beata--
2018Беларускія прозвішчы з польскамоўнымі асноваміГапоненка, Iрына--
2018Sposoby realizacji „u” niezgłoskotwórczego w piśmiennictwie starobiałoruskim (na przykładzie wybranych latopisów białorusko‑litewskich)Grabowska, Katarzyna--
2018Białoruski i ukraiński wariant prostej mowy XVIII wieku czy białoruska i ukraińska prosta mowa XVIII wieku? (na materiale ruskojęzycznych teologii moralnych z Supraśla, Uniowa i Poczajowa)Getka, Joanna--
2018Виконимия белорусско‑польского приграничья: номинативный аспектДорофеенко, Марина--
2018Starobiałoruski Tristan jako źródło do historii leksyki.Wybrane zagadnienia z zakresu zapożyczeńCitko, Lilia--
2018Podlaskie nazwiska jako nośnik regionalnego dziedzictwa kulturowegoBogdanowicz, Elżbieta--
2018Z południowo‑wschodniej peryferii polszczyznyBednarczuk, Leszek--
2018Słowo wstępneCitko, Lilia--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17