REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wyszukaj


Aktualne filtry:
Rozpocznij nowe wyszukiwanie
Dodaj filtr:

Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.


Rezultaty 1-10 z 17 (Czas wyszukiwania: 0.01 sekund).
Odsłon pozycji:
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Z południowo‑wschodniej peryferii polszczyznyBednarczuk, Leszek--
2018Białoruski i ukraiński wariant prostej mowy XVIII wieku czy białoruska i ukraińska prosta mowa XVIII wieku? (na materiale ruskojęzycznych teologii moralnych z Supraśla, Uniowa i Poczajowa)Getka, Joanna--
2018Беларускія прозвішчы з польскамоўнымі асноваміГапоненка, Iрына--
2018Виконимия белорусско‑польского приграничья: номинативный аспектДорофеенко, Марина--
2018Мова Віцебскага летапісу – помніка беларускага пісьменства XVII–XVIIІ стст.Мароз, Валянцiна--
2018Cechy wschodniosłowiańskie w polskich źródłach rękopiśmiennych z Podlasia drugiej połowy XVI wieku. Przyczynek do dziejów kontaktów polsko‑ruskichKuryłowicz, Beata--
2018Starobiałoruski Tristan jako źródło do historii leksyki.Wybrane zagadnienia z zakresu zapożyczeńCitko, Lilia--
2018Sposoby realizacji „u” niezgłoskotwórczego w piśmiennictwie starobiałoruskim (na przykładzie wybranych latopisów białorusko‑litewskich)Grabowska, Katarzyna--
2018Podlaskie nazwiska jako nośnik regionalnego dziedzictwa kulturowegoBogdanowicz, Elżbieta--
2018Język nabożeństw, kleru i wyznawców obrządku wschodniego na terenie Białostocczyzny w XVIII i XIX wiekuMatus, Irena--