REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017 : [35]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców
  T. 1 Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza

  redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz
  Białystok 2018
  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści 1. Wstęp

 2. Część I PROBLEMY WZROSTU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM

 3. Daniel Kużbiel
  Analiza wybranych teorii cyklu koniunkturalnego
 4. Ewa Dąbrowska-Prokopowska
  Krytyczna analiza teorii zmian ustrojowych w Polsce w aspekcie rozwoju lokalnego i regionalnego w odniesieniu do teorii systemów złożonych
 5. Arkadiusz Kardas
  Sismondowska interpretacja nierówności a współczesne koncepcje
 6. Julita Orłowska
  „Czynniki i bariery rozwoju lokalnego
 7. Anna Stec, Konrad Sarzyński
  Zrównoważony rozwój gospodarczy na przykładzie polityki przestrzennej miasta Krakowa
 8. Krzysztof Raganowicz
  Marka miasta jako czynnik rozwoju miast w Polsce


 9. Część II PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

 10. Paweł Matysiak
  Niestandardowe instrumenty polityki monetarnej stosowane przez Europejski Bank Centralny
 11. Ewelina Piekarska
  Wpływ polityki budżetowej na rozwój regionu (na przykładzie województwa podlaskiego)
 12. Agnieszka Borowska-Żywno
  Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Szanse, wyzwania, zagrożenia
 13. Agnieszka Wiśniewska
  Rynek pracy w Polsce przed i po wprowadzeniu świadczenia „Rodzina 500+”
 14. Paweł Skutnik
  Zmiany na rynku aptek w Polsce w świetle planowanych uregulowań prawnych
 15. Natalia Elżbieta Tuchlińska
  Czy model systemu ochrony zdrowia ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych krajów europejskich?
 16. Paulina Spałek
  Wpływ polityki przemysłowej na konkurencyjność przemysłu wysokiej techniki w Polsce w latach 2007-2014 w świetle danych o pomocy publicznej
 17. Szymon Łęgowski, Justyna Kędzior
  Wybrane organy państwowe na rynku telefonii mobilnej – perspektywa konsumenta
 18. Wioleta Gaweł
  Komercjalizacja badań naukowych pomiędzy powinnością a niezależnością nauki
 19. Joanna Tarnowska
  Potencjalne kierunki dalszej integracji na kontynencie europejskim w obliczu Brexitu
 20. Piotr Żukowski
  Wybrane aspekty współpracy gospodarczej Polski z Hiszpanią i Portugalią
 21. Zakończenie


  Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców
  T. 2 Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje

  redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
  Białystok 2018

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści 1. Wstęp


 2. Część III PROBLEMY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

 3. Monika Garwolińska
  Metodyka tworzenia oczekiwanego profilu kompetencyjnego
 4. Wojciech Kolasa
  Forma zarządzania przez delegowanie uprawnień – szanse i zagrożenia
 5. Sylwia Żero
  Różnice w interpretacji pojęć innowacji oraz imitacji przedmiotu
 6. Ewelina Okraszewska
  Znaczenie i uwarunkowania innowacji w polskim sektorze energetycznym
 7. Aneta Żbik
  Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji jako instrument finansowania procesu uruchomienia i rozwoju działalności start-upów (mikro i małych przedsiębiorstw)
 8. Adam Metelski
  Rola sportu w sukcesie zawodowym
 9. Małgorzata Smolska
  Trendy rynku usług szkoleniowych w Polsce
 10. Katarzyna Jankowska, Szymon Stach
  Korzyści i oczekiwania studentów wobec stażu i praktyk studenckich


 11. Część IV PROBLEMY Z ZAKRESU FINANSÓW I DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

 12. Bartłomiej Lisicki
  Zależność między zmianą salda przepływów z działalności operacyjnej a stopą zwrotu z akcji największych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 13. Filip Paszko
  Ocena zakresu informacji nadzorczej zawartej w bazylejskich pakietach sprawozdawczych
 14. Beata Gładkowska-Chocian
  Determinanty podejmowania decyzji inwestycyjnych przy budowie zakładu produkcyjnego
 15. Katarzyna Staśkiewicz
  Problem autentyczności dzieł sztuki na tle inwestycji w dzieła sztuki
 16. Zakończenie


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 35 z 35
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Komercjalizacja badań naukowych pomiędzy powinnością a niezależnością naukiGaweł, Wioleta--
2018Wybrane organy państwowe na rynku telefonii mobilnej – perspektywa konsumentaŁęgowski, Szymon; Kędzior, Justyna--
2018Wpływ polityki przemysłowej na konkurencyjność przemysłu wysokiej techniki w Polsce w latach 2007-2014 w świetle danych o pomocy publicznejSpałek, Paulina--
2018Czy model systemu ochrony zdrowia ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych krajów europejskich?Tuchlińska, Natalia Elżbieta--
2018Zmiany na rynku aptek w Polsce w świetle planowanych uregulowań prawnychSkutnik, Paweł--
2018Rynek pracy w Polsce przed i po wprowadzeniu świadczenia „Rodzina 500+”Wiśniewska, Agnieszka--
2018Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Szanse, wyzwania, zagrożeniaBorowska-Żywno, Agnieszka--
2018Wpływ polityki budżetowej na rozwój regionu (na przykładzie województwa podlaskiego)Piekarska, Ewelina--
2018Niestandardowe instrumenty polityki monetarnej stosowane przez Europejski Bank CentralnyMatysiak, Paweł--
2018Marka miasta jako czynnik rozwoju miast w PolsceRaganowicz, Krzysztof--
2018Zrównoważony rozwój gospodarczy na przykładzie polityki przestrzennej miasta KrakowaStec, Anna; Sarzyński, Konrad--
2018Czynniki i bariery rozwoju lokalnegoOrłowska, Julita--
2018Sismondowska interpretacja nierówności a współczesne koncepcjeKardas, Arkadiusz--
2018Krytyczna analiza teorii zmian ustrojowych w Polsce w aspekcie rozwoju lokalnego i regionalnego w odniesieniu do teorii systemów złożonychDąbrowska-Prokopowska, Ewa--
2018Analiza wybranych teorii cyklu koniunkturalnegoKużbiel, Daniel--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 35 z 35