REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Konferencja "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku", 16-17 października 2017 : [17]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Romantyzm uniwersytecki:
  kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku

  pod redakcją
  Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula

  Białystok 2019

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Słowo wstępne

 2. Część I
  Uniwersytet: miejsce akcji / miejsce pamięci


 3. Maciej Junkiert
  Berlin 1807
 4. Danuta Zawadzka
  Uniwersytet jako miejsce pamięci. Wokół Lelewela i ego-historii
 5. Urszula Kowalczuk
  Między Uniwersytetem Wileńskim a Szkołą Główną. Eliptyczność dziewiętnastowiecznych narracji o tradycji naukowej

 6. Część II
  Medycyna – Historia – Filologia – Prawo


 7. Bożena Płonka-Syroka
  Lorenz Oken – romantyczny filozof natury i jego rola w kształtowaniu standardu niemieckiej nauki akademickiej w pierwszej połowie XIX wieku
 8. Diana Saniewska
  Obraz wileńskiej medycyny w pamiętnikach lekarzy – Józefa Franka i Stanisława Morawskiego
 9. Magdalena Dąbrowska
  Zawartość „podróżnicza” czasopisma „Wiestnik Jewropy” a zainteresowania historyczne Nikołaja Karamzina i Michaiła Kaczenowskiego (Podróż do Klasztoru Woskriesienskiego, nazywanego obecnie Nową Jerozolimą)
 10. Renata Gadamska-Serafin
  Aleksander Chodźko – romantyk i uczony orientalista
 11. Elżbieta Dąbrowicz
  Wyobraźnia prawna romantyka. Przypadek Dominika Magnuszewskiego

 12. Część III
  Studenci: rytuały wspólnotowe / doświadczenia biograficzne


 13. Teresa Rączka-Jeziorska
  Romantyczne tradycje „państwa burszowskiego” w Dorpacie nad Embachem
 14. Aleksander Fieduta
  Franciszek Malewski – praktyk „schilleryzmu” (próba zrozumienia logiki postępowania postaci historycznej)
 15. Jan Makarewicz
  Pieśń burszowska u progu powstania listopadowego. Wokół Guslara Gwardii Honorowej
 16. Marcin Lul
  Powieść bez tytułu Józefa Ignacego Kraszewskiego jako „powieść uniwersytecka”

 17. Część IV
  Dyskurs naukowy: poetyka i pragmatyka


 18. Bogusław Wajzer
  Bildungsromantik. O wykładzie jako retorycznej formie kształcenia uniwersyteckiego w pierwszej połowie XIX wieku (rekonesans historycznoliteracki)
 19. Bartłomiej Kuczkowski
  Wartościowanie w Odczytach o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX wieku Wojciecha Cybulskiego
 20. Zofia Dambek-Giallelis
  O tradycjach uniwersyteckich biografistyki naukowej (wokół Adama Mickiewicza Karola Estreichera i Juliusza Słowackiego Antoniego Małeckiego)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2019Romantyzm uniwersytecki: kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku--Dąbrowicz, Elżbieta; Lul, Marcin
2019Słowo wstępneDąbrowicz, Elżbieta; Lul, Marcin--
2019O tradycjach uniwersyteckich biografistyki naukowej (wokół Adama Mickiewicza Karola Estreichera i Juliusza Słowackiego Antoniego Małeckiego)Dambek-Giallelis, Zofia--
2019Wartościowanie w Odczytach o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX wieku Wojciecha CybulskiegoKuczkowski, Bartłomiej--
2019Bildungsromantik. O wykładzie jako retorycznej formie kształcenia uniwersyteckiego w pierwszej połowie XIX wieku (rekonesans historycznoliteracki)Wajzer, Bogusław--
2019Powieść bez tytułu Józefa Ignacego Kraszewskiego jako „powieść uniwersytecka”Lul, Marcin--
2019Pieśń burszowska u progu powstania listopadowego. Wokół Guslara Gwardii HonorowejMakarewicz, Jan--
2019Franciszek Malewski – praktyk „schilleryzmu” (próba zrozumienia logiki postępowania postaci historycznej)Fieduta, Aleksander--
2019Romantyczne tradycje „państwa burszowskiego” w Dorpacie nad EmbachemRączka-Jeziorska, Teresa--
2019Wyobraźnia prawna romantyka. Przypadek Dominika MagnuszewskiegoDąbrowicz, Elżbieta--
2019Aleksander Chodźko – romantyk i uczony-orientalistaGadamska-Serafin, Renata--
2019Zawartość „podróżnicza” czasopisma „Wiestnik Jewropy” a zainteresowania historyczne Nikołaja Karamzina i Michaiła Kaczenowskiego (Podróż do Klasztoru Woskriesienskiego, nazywanego obecnie Nową Jerozolimą)Dąbrowska, Magdalena--
2019Obraz wileńskiej medycyny w pamiętnikach lekarzy – Józefa Franka i Stanisława MorawskiegoSaniewska, Diana--
2019Lorenz Oken – romantyczny filozof natury i jego rola w kształtowaniu standardu niemieckiej nauki akademickiej w pierwszej połowie XIX wiekuPłonka-Syroka, Bożena--
2019Między Uniwersytetem Wileńskim a Szkołą Główną. Eliptyczność dziewiętnastowiecznych narracji o tradycji naukowejKowalczuk, Urszula--
2019Uniwersytet jako miejsce pamięci. Wokół Lelewela i ego-historiiZawadzka, Danuta--
2019Berlin 1807Junkiert, Maciej--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 17 z 17