REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej) : [82]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku.

Dostęp do pełnego tekstu części prac doktorskich może być ograniczony, zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy RUB. Oznacza to, że dostęp do pełnych tekstów tych prac będą mieli uprawnieni użytkownicy, z komputerów na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 82
Data wydaniaTytułAutor(rzy)
2017-05-22Ochrona praw osób homoseksualnych w świetle Konstytucji RP i europejskich standardów ochrony praw człowiekaJaskiernia, Jerzy; Długosz, Michał
2017-05-30Model ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków kadry zarządzającej spółek kapitałowychMróz, Teresa; Skrodzki, Karol
2017-05-15Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznymPływaczewski, Emil Walenty; Dajnowicz-Piesiecka, Diana
2017-05-09The role of polygamy in Salix myrsinifolia expansionBrzosko, Emilia; Mirski, Paweł
2016-07-08Świadomość prawna młodzieży gimnazjalnej Białegostoku a podejmowane przez nią zachowania problemoweDanilewicz, Wioleta; Prymak, Tomasz
2017-05-30Hybridization and gene introgression between European and Siberian roe deerBorkowska, Anetta; Matosiuk, Maciej
2017-05-25Transfer technologii a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiegoCiborowski, Robert; Senderacka, Izabela
2017-02-16Rola Internetu w kreowaniu wizerunku szkoły. Analiza funkcjonalności witryn szkolnychPoleszczuk, Jan; Laskowski, Piotr Paweł
2017-02-10Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomości a status prawny jej właścicielaBagan-Kurluta, Katarzyna; Klimach, Anna
2017-03-03Niegodność dziedziczenia w polskim prawie spadkowymGoettel, Mieczysław; Paliwoda, Marek
2016-09-26Metaforyczne kreowanie świata w poezji Adama Asnyka. Studium językoweSokólska, Urszula; Juszkiewicz, Agnieszka
2017-12-05Zakaz zawierania umów o spadek po osobie żyjącej de lege lata i de lege ferendaDoliwa, Adam; Niemotko, Rafał
2017-01-13Macierzyństwo w prawie materialnym i procesowym. Aspekty prywatnoprawneBagan – Kurluta, Katarzyna; Bieliński, Arkadiusz Krzysztof (promotor pomocniczy); Oszkinis, Bartłomiej
2016-12-20Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznymLaskowska, Katarzyna; Rejmaniak, Rafał
2017-01-09Skuteczność samorządu terytorialnego w aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnychPoniatowicz, Marzanna; Dąbrowska, Edyta
2016-09-30Metaboliczne uwarunkowania odpowiedzi na oksytiaminę komórek nowotworowych oraz grzybów drożdżopodobnychTylicki, Adam Michał; Siemieniuk, Magdalena
2016-11-28Skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w izolacji penitencjarnejSzczygieł, Grażyna B.; Januszkiewicz, Ewelina
2016-09-26Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiegoDacewicz, Leonarda; Michaluk, Maryna
2016-09-27Elektrochemiczna synteza pochodnych cukrowych Δ5-steroidówMorzycki, Jacek Witold; Tomkiel, Aneta Maria
2016-10-13Ekstrakcyjne metody wydzielania wybranych leków przeciwhistaminowych i ich analiza w próbkach środowiskowychStarczewska, Barbara; Leśniewska, Barbara (promotor pomocniczy); Kiszkiel-Taudul, Ilona
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 82