REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
UwB

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku >
Doktoraty / PhD Theses >

Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej) : [26]

Strona glówna kolekcji

 
 
lub przeglądaj 
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach.
Zobacz statystyki

Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku.

Dostęp do pełnego tekstu części prac doktorskich może być ograniczony, zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy RUB. Oznacza to, że dostęp do pełnych tekstów tych prac będą mieli uprawnieni użytkownicy, z komputerów na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

DSPACE
DSpace Software Prawa Autorskie © 2002-2010  Duraspace - Zgłoś problem