REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej) : [73]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku.

Dostęp do pełnego tekstu części prac doktorskich może być ograniczony, zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy RUB. Oznacza to, że dostęp do pełnych tekstów tych prac będą mieli uprawnieni użytkownicy, z komputerów na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 73
Data wydaniaTytułAutor(rzy)
2017-02-10Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomości a status prawny jej właścicielaBagan-Kurluta, Katarzyna; Klimach, Anna
2017-03-03Niegodność dziedziczenia w polskim prawie spadkowymGoettel, Mieczysław; Paliwoda, Marek
2016-09-26Metaforyczne kreowanie świata w poezji Adama Asnyka. Studium językoweSokólska, Urszula; Juszkiewicz, Agnieszka
2017-12-05Zakaz zawierania umów o spadek po osobie żyjącej de lege lata i de lege ferendaDoliwa, Adam; Niemotko, Rafał
2017-01-13Macierzyństwo w prawie materialnym i procesowym. Aspekty prywatnoprawneBagan – Kurluta, Katarzyna; Bieliński, Arkadiusz Krzysztof (promotor pomocniczy); Oszkinis, Bartłomiej
2016-12-20Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznymLaskowska, Katarzyna; Rejmaniak, Rafał
2017-01-09Skuteczność samorządu terytorialnego w aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnychPoniatowicz, Marzanna; Dąbrowska, Edyta
2016-09-30Metaboliczne uwarunkowania odpowiedzi na oksytiaminę komórek nowotworowych oraz grzybów drożdżopodobnychTylicki, Adam Michał; Siemieniuk, Magdalena
2016-11-28Skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w izolacji penitencjarnejSzczygieł, Grażyna B.; Januszkiewicz, Ewelina
2016-09-26Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiegoDacewicz, Leonarda; Michaluk, Maryna
2016-09-27Elektrochemiczna synteza pochodnych cukrowych Δ5-steroidówMorzycki, Jacek Witold; Tomkiel, Aneta Maria
2015-07-03Mentoring jako metoda wsparcia społecznego w edukacji dzieci i młodzieżyCudowska, Agata; Butarewicz-Głowacka, Agata
2016-10-11Праблема аўтабіяграфізму ў творчасці Янкі БрыляTwaranowicz, Halina; Alsztyniuk, Anna
2016-09-06Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyKijowski, Dariusz Ryszard; Sawicka, Joanna
2016-03-11Uwarunkowania twórczych orientacji życiowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejCudowska, Agata; Wyszyńska, Marta
2016-07-04Transfer technologii a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstwPlawgo, Bogusław; Sachpazidu-Wójcicka, Karina
2016-06-27Język, rozumienie, interpretacja. Kompetencje tłumacza w świetle filozofii hermeneutycznej Hansa-Georga GadameraŚwięczkowska, Halina; Piecychna, Beata
2016-05-17Kobieta samotna w powieści wiktoriańskiej i polskiej prozie narracyjnej drugiej połowy dziewiętnastego wiekuPuchalska-Dąbrowska, Bernadetta; Ciereszko, Małgorzata Ewa
2016-06-13Instrumenty racjonalizacji finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie samorządu terytorialnegoPoniatowicz, Marzanna; Karczewska, Zofia Magdalena
2016-03-10Pietro Vidoni - nuncjusz w Rzeczypospolitej 1652-1660Chynczewska-Hennel, Teresa; Wiszowata-Walczak, Katarzyna
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 73